Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 102

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 102

Strona 102 z 113

ROZDZIAŁ 25 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „KOORDYNACJA POLITYK KOMISJI I DORADZTWO PRAWNE” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 25 01 06 25 01 06 01 25 01 06 02

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Lepsze stanowienie prawa i roz­ wój instytucjonalny Rada ds. Oceny Skutków Grupa wysokiego szczebla obej­ mująca niezależne zainteresowane podmioty ds. obciążeń admini­ stracyjnych Artykuł 25 01 06 — Razem 5 200 000 – 150 000 50 000

5

p.m. 200 000 – 150 000

p.m. 50 000

25 01 07 25 01 07 01

Jakość legislacji Kodyfikacja prawa wspólnotowego Artykuł 25 01 07 — Razem 5 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

25 01 08 25 01 08 01

Doradztwo prawne, spory i naruszenia prawa Wydatki prawne Artykuł 25 01 08 — Razem Rozdział 25 01 — Ogółem 5 4 200 000 4 200 000 181 409 522 – 3 181 502 4 200 000 4 200 000 178 228 020

25 01 01 

Wydatki związane z  personelem czynnie zatrudnionym w  obszarze polityki „Koordynacja polityk Komisji i  doradztwo prawne” Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Koordynacja polityk Komisji i doradztwo prawne”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10

1

25 01 01 01 

Nowa kwota

132 714 710 ( )

(1) Środki w wysokości 1 966 578 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 3 031 502

129 683 208 (1)

25 01 06  25 01 06 01 

Lepsze stanowienie prawa i rozwój instytucjonalny Rada ds. Oceny Skutków

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

200 000

– 150 000

50 000

Uwagi Środki te są przeznaczone na pokrycie kosztów specjalistycznych badań, doradztwa, zebrań i działalności związanej z Radą ds. Oceny Skutków.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/243

TYTUŁ  26 ADMINISTRACJA KOMISJI

L 78/244 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 26 ADMINISTRACJA KOMISJI

Cele ogólne — Stworzenie nowoczesnej struktury administracyjnej opartej na kulturze służby poprzez odpowiedzialność za większość zagadnień związa­ nych z programem reform administracyjnych Komisji, — wydajne, skuteczne i terminowe spełnianie zapotrzebowania Komisji na budynki, — zapewnianie publikowania informacji pochodzących z instytucji Unii Europejskiej, — realizacja stosownych przepisów poprzez poprawne, jednolite i  przejrzyste stosowanie zasad określania i  wypłacania należności z  tytułu uprawnień indywidualnych, — zapewnianie nowoczesnej i wydajnej infrastruktury informatycznej i teleinformatycznej oraz świadczenie usług w jej zakresie, — organizacja konkursów i procedur doboru kadr w celu zaspokojenia priorytetowych potrzeb instytucji.

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł Rozdział 26 01

Treść

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ADMINI­ STRACJA KOMISJI PRODUKCJA MULTIMEDIALNA USŁUGI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, FIRM I OBYWATELI Tytuł 26 — Ogółem

936 452 759 11 900 000 21 000 000 969 352 759

936 452 759 11 900 000 25 700 000 974 052 759

– 4 029 133

– 4 029 133

932 423 626 11 900 000 21 000 000

932 423 626 11 900 000 25 700 000 970 023 626

26 02 26 03

– 4 029 133

– 4 029 133

965 323 626

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/245 KOMISJA

TYTUŁ 26 ADMINISTRACJA KOMISJI

ROZDZIAŁ  26 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 26 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ADMI­ NISTRACJA KOMISJI Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Administracja Komi­ sji Artykuł 26 01 01 — Razem

26 01 01

5

101 966 020 (1) 101 966 020

– 2 329 133 – 2 329 133

99 636 887 (1) 99 636 887

26 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Administracja Komisji Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 26 01 02 — Razem 5 5 6 138 017 20 123 781 26 261 798 6 138 017 20 123 781 26 261 798

26 01 02 01 26 01 02 11

26 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Administracja Komisji Artykuł 26 01 03 — Razem

5

7 444 534 7 444 534

7 444 534 7 444 534

26 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Administracja Komisji Paneuropejskie usługi elektroniczne „eAdministracja” dla administracji publicznych, przedsiębiorstw oraz obywateli (IDABC) — Wydatki na administrację i zarządzanie Artykuł 26 01 04 — Razem

26 01 04 01

1.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 102 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.