Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 103

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 103

Strona 103 z 113

800 000 800 000

800 000 800 000

26 01 08

Projekt pilotażowy — Zmniejszenie obciążeń administracyjnych Artykuł 26 01 08 — Razem

5

p.m. p.m.

p.m. p.m.

(1)  Środki w wysokości 1 510 942 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/246 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 26 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 26 01 09

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wsparcie administracyjne dla Urzędu Publikacji Urząd Publikacji Artykuł 26 01 09 — Razem 5 80 466 000 80 466 000 80 466 000 80 466 000

26 01 09 01

26 01 10

Konsolidacja prawa wspólnotowego Konsolidacja prawa wspólnotowego Artykuł 26 01 10 — Razem

26 01 10 01

5

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

26 01 11

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (L i C) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 26 01 11 — Razem

26 01 11 01

5

19 000 000 19 000 000

– 1 700 000 – 1 700 000

17 300 000 17 300 000 27 150 000 27 150 000

26 01 20

Europejski Urząd Doboru Kadr Artykuł 26 01 20 — Razem

5

27 150 000 27 150 000

26 01 21

Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych Artykuł 26 01 21 — Razem

5

33 992 000 33 992 000

33 992 000 33 992 000

26 01 22

Biuro Infrastruktury i Logistyki (Bruksela) Biuro Infrastruktury i Logistyki w Brukseli Nabywanie i wynajem budynków w Brukseli Wydatki związane z budynkami w Brukseli Wydatki na wyposażenie w Brukseli Wydatki na usługi i inne koszty operacyjne w Brukseli Artykuł 26 01 22 — Razem

26 01 22 01

5

61 359 000

61 359 000

26 01 22 02

5

194 871 600 (1)

194 871 600 (1)

26 01 22 03

5

74 366 000

74 366 000

26 01 22 04

5

4 644 000

4 644 000

26 01 22 05

5

7 016 000 342 256 600

7 016 000 342 256 600

(1)  Środki w wysokości 10 256 400 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/247 KOMISJA

ROZDZIAŁ 26 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ADMINISTRACJA KOMISJI” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 26 01 23 26 01 23 01 26 01 23 02 26 01 23 03 26 01 23 04 26 01 23 05 26 01 23 06

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Biuro Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Biuro Infrastruktury i Logistyki w Luksemburgu Nabywanie i wynajem budynków w Luksemburgu Wydatki związane z budynkami w Luksemburgu Wydatki na wyposażenie w Luk­ semburgu Wydatki na usługi i inne koszty operacyjne w Luksemburgu Ochrona budynków w Luksem­ burgu Artykuł 26 01 23 — Razem 5 5 5 5 5 5 24 108 000 40 424 000 14 480 000 640 000 828 000 5 535 000 86 015 000 24 108 000 40 424 000 14 480 000 640 000 828 000 5 535 000 86 015 000

26 01 40 26 01 40 01 26 01 40 02

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo i monitoring Ochrona budynków w Brukseli Artykuł 26 01 40 — Razem 5 5 4 890 000 31 274 000 36 164 000 4 890 000 31 274 000 36 164 000

26 01 49

Automatycznie przeniesione środki administracyjne z okresów poprzednich Artykuł 26 01 49 — Razem

5

p.m. p.m.

p.m. p.m.

26 01 50 26 01 50 01 26 01 50 02 26 01 50 04

Polityka personalna i zarządzanie zasobami ludzkimi Służba medyczna Wydatki na konkursy, dobór i rekrutację Współpraca międzyinstytucjonalna w sprawach socjalnych Urzędnicy instytucji czasowo przypisani do krajowych służb cywilnych, organizacji międzynarodowych lub do instytucji lub przedsiębiorstw sektora publicznego lub prywatnego Szkody Ubezpieczenia różne Kursy językowe Artykuł 26 01 50 — Razem 5 5 7 630 000 2 782 000 7 630 000 2 782 000

5

8 497 000

8 497 000

26 01 50 06

5 5 5 5

520 000 200 000 53 000 4 213 000 23 895 000

520 000 200 000 53 000 4 213 000 23 895 000

26 01 50 07 26 01 50 08 26 01 50 09

L 78/248 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 103 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.