Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 105

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 105

Strona 105 z 113

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł Rozdział 27 01 27 02

Treść

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI BUDŻET WYKONANIE, KONTROLA I ABSOLUTORIUM Tytuł 27 — Ogółem

68 546 992 209 112 912 277 659 904

68 546 992 209 112 912 277 659 904

– 913 719

– 913 719

67 633 273 209 112 912

67 633 273 209 112 912 276 746 185

– 913 719

– 913 719

276 746 185

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/253 KOMISJA

TYTUŁ 27 BUDŻET

ROZDZIAŁ  27 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „BUDŻET”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 27 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI BUDŻET Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Budżet Artykuł 27 01 01 — Razem

27 01 01

5

40 001 334 (1) 40 001 334

– 913 719 – 913 719

39 087 615 (1) 39 087 615

27 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Budżet Personel zewnętrzny Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu Personel zewnętrzny — Zarządzanie niezdecentralizowane Inne wydatki na zarządzanie Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu Inne wydatki na zarządzanie — Zarządzanie niezdecentralizowane Artykuł 27 01 02 — Razem

27 01 02 01

5

4 596 890

4 596 890

27 01 02 09

5

3 914 497

3 914 497

27 01 02 11

5

7 266 669

7 266 669

27 01 02 19

5

7 910 106 23 688 162

7 910 106 23 688 162

27 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Budżet Artykuł 27 01 03 — Razem

5

2 920 496 2 920 496

2 920 496 2 920 496

27 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Budżet Artykuł 27 01 04 — Razem

5

250 000 250 000

250 000 250 000

27 01 11

Wyjątkowe wydatki w sytuacjach kryzysowych Artykuł 27 01 11 — Razem

5

p.m. p.m.

p.m. p.m.

27 01 12 27 01 12 01 27 01 12 02

Księgowość Opłaty finansowe Pokrycie wydatków poniesionych w związku z zarządzaniem finansami 5 1 500 000 1 500 000

5

p.m.

p.m.

(1)  Środki w wysokości 592 743 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/254 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 27 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „BUDŻET” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 27 01 12 03

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Zakup informacji finansowych o wypłacalności beneficjentów eu­ ropejskich środków budżetowych i dłużników Komisji Artykuł 27 01 12 — Razem Rozdział 27 01 — Ogółem

5

187 000 1 687 000 68 546 992 – 913 719

187 000 1 687 000 67 633 273

27 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Budżet”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

40 001 334 ( )

1

– 913 719

39 087 615 (1)

(1) Środki w wysokości 592 743 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/255

TYTUŁ  28 KONTROLA

L 78/256 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 28 KONTROLA

Cele ogólne Celem tego obszaru polityki jest przyczynianie się do wydajnego i skutecznego prowadzenia wszystkich działań Komisji przez zapewnienie nie­ zależnych, efektywnych i  obiektywnych zabezpieczeń i  doradztwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 105 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.