Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 106

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 106

Strona 106 z 113

Wiązać się to będzie z  audytem wewnętrznych systemów kontroli istnieją­ cych w Komisji Europejskiej w celu oceny ich efektywności oraz, w szerszym zakresie, osiągnięć departamentów Komisji we wdrażaniu polityk, programów i  działań, co powinno prowadzić do ciągłych ulepszeń. Działania te będą miały również na celu wspieranie Komisji i  jej służb po­ przez wydawanie opinii, rad i zaleceń odnoszących się do kontroli ryzyka, ochrony mienia, przestrzegania zasad, dokładnej i rzetelnej informacji na temat księgowości i zarządzania, jakości kontroli wewnętrznej oraz wydajności i skuteczności działań. Cele te stanowią rozwinięcie standar­ dów międzynarodowych, tj. standardów Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA), i  są realizowane zgodnie z  zadaniami opisanymi w  rozpo­ rządzeniu finansowym.

Tytuł Rozdział 28 01

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI KON­ TROLA Tytuł 28 — Ogółem

10 561 499 10 561 499

– 187 866 – 187 866

10 373 633 10 373 633

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/257 KOMISJA

TYTUŁ 28 KONTROLA

ROZDZIAŁ  28 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „KONTROLA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 28 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI KON­ TROLA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Kontrola Artykuł 28 01 01 — Razem

28 01 01

5

8 224 573 (1) 8 224 573

– 187 866 – 187 866

8 036 707 (1) 8 036 707

28 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Kontrola Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 28 01 02 — Razem 5 5 1 237 729 498 721 1 736 450 1 237 729 498 721 1 736 450

28 01 02 01 28 01 02 11

28 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Kontrola Artykuł 28 01 03 — Razem Rozdział 28 01 — Ogółem

5

600 476 600 476 10 561 499 – 187 866

600 476 600 476 10 373 633

28 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Kontrola”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

8 224 573 (1)

(1) Środki w wysokości 121 872 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 187 866

8 036 707 (1)

(1)  Środki w wysokości 121 872 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/259

TYTUŁ  29 STATYSTYKA

L 78/260 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 29 STATYSTYKA

Cele ogólne — Poprawa jakości statystyki i usług. — Eurostat w służbie Unii Europejskiej i jej obywateli. — Udział w tworzeniu europejskiego systemu statystycznego.

Tytuł Rozdział 29 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI STATY­ STYKA PRODUKCJA INFORMACJI STATY­ STYCZNYCH Tytuł 29 — Ogółem

77 563 962 54 900 000 132 463 962

77 563 962 22 725 000 100 288 962

– 1 368 447

– 1 368 447

76 195 515 54 900 000

76 195 515 22 725 000 98 920 515

29 02

– 1 368 447

– 1 368 447

131 095 515

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/261 KOMISJA

TYTUŁ 29 STATYSTYKA

ROZDZIAŁ  29 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „STATYSTYKA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 29 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI STATY­ STYKA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Statystyka Artykuł 29 01 01 — Razem

29 01 01

5

59 908 542 (1) 59 908 542

– 1 368 447 – 1 368 447

58 540 095 (1) 58 540 095

29 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Statystyka Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 29 01 02 — Razem 5 5 5 426 222 5 180 278 10 606 500 5 426 222 5 180 278 10 606 500

29 01 02 01 29 01 02 11

29 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Statystyka Artykuł 29 01 03 — Razem

5

4 373 920 4 373 920

4 373 920 4 373 920

29 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Statystyka Wspólnotowy program statystyczny 2008–2012 — Wydatki na administrację i zarządzanie

29 01 04 01

1.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 106 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.