Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 108

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 108

Strona 108 z 113

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

1 036 088 000

– 5 135 000

1 030 953 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie: — emerytur urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych wszystkich instytu­ cji i agencji Wspólnot Europejskich, łącznie z emeryturami płaconymi ze środków na badania i rozwój technologiczny, — rent inwalidzkich urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony wszystkich instytucji i agencji Wspólnot Europejskich, łącznie z rentami z płaconymi ze środków na badania i rozwój technologiczny, — zasiłków z tytułu inwalidztwa urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych wszystkich instytucji i agencji Wspólnot Europejskich, łącznie z emeryturami płaconymi ze środków na badania i rozwój technologiczny, — rent rodzinnych po byłych urzędnikach i pracownikach zatrudnionych na czas określony i pracownikach kontraktowych wszystkich instytucji i  agencji Wspólnot Europejskich, łącznie z  rentami płaconymi ze środków na badania i  rozwój technologiczny, — odpraw urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych wszystkich instytucji i agencji Wspólnot Europejskich, łącznie z emeryturami płaconymi ze środków na badania i rozwój technologiczny, — płatności ubezpieczeniowych odpowiedników emerytur, — płatności (premia emerytalna) dla potomków byłych osób deportowanych lub internowanych członków ruchu oporu. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/267

TYTUŁ  31 SŁUŻBY JĘZYKOWE

L 78/268 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 31 SŁUŻBY JĘZYKOWE

Cele ogólne — Umożliwienie Komisji wypełnienia jej prawnych i politycznych zobowiązań oraz potrzeb związanych z językami, w których Komisja musi komunikować się na piśmie, — zapewnienie wysokiej jakości tłumaczeń ustnych podczas spotkań Komisji, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Ko­ mitetu Regionów, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych organów Unii Europejskiej, — zapewnienie technicznej i logistycznej obsługi spotkań Komisji, organizacja konferencji oraz dzielenie się związanymi z tym umiejętnościa­ mi i doradztwo.

Tytuł Rozdział 31 01

Treść

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI SŁUŻBY JĘZYKOWE Tytuł 31 — Ogółem

384 323 911 384 323 911

– 9 859 311 – 9 859 311

374 464 600 374 464 600

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/269 KOMISJA

TYTUŁ 31 SŁUŻBY JĘZYKOWE

ROZDZIAŁ  31 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SŁUŻBY JĘZYKOWE”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 31 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI SŁUŻBY JĘZYKOWE Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Służby językowe Artykuł 31 01 01 — Razem

31 01 01

5

300 290 399 (1) 300 290 399

– 6 859 311 – 6 859 311

293 431 088 (1) 293 431 088

31 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Służby językowe Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 31 01 02 — Razem 5 5 9 193 738 5 698 590 14 892 328 9 193 738 5 698 590 14 892 328

31 01 02 01 31 01 02 11

31 01 03

Wydatki na wyposażenie, umeblowanie i usługi oraz inne wydatki operacyjne w obszarze polityki Służby językowe Wydatki na wyposażenie, umeblowanie i usługi w obszarze polityki Służby językowe Wyposażenie techniczne sal konferencyjnych Artykuł 31 01 03 — Razem

31 01 03 01

5 5

21 924 184 675 000 22 599 184

21 924 184 675 000 22 599 184

31 01 03 04

31 01 06 31 01 06 01 31 01 06 02 31 01 06 03

Wydatki na tłumaczenie ustne i konferencje Wydatki na tłumaczenie ustne i konferencje Szkolenie i doskonalenie zawodowe tłumaczy konferencyjnych Wydatki informatyczne Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Ustnych Artykuł 31 01 06 — Razem 5 5 5 28 990 000 640 000 1 351 000 30 981 000 – 1 900 000 – 1 900 000 27 090 000 640 000 1 351 000 29 081 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 108 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.