Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 113

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 113

Strona 113 z 113

– 500 000

55 298 882 20 652 838 p.m.

2 10

Wydatki D — Ogółem

76 451 720

– 500 000

75 951 720

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/287 KOMITET REGIONÓW

TYTUŁ 1 WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I Z NIĄ ZWIĄZANYCH

Tytuł Rozdział 10 12 14 16 Treść Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

CZŁONKOWIE INSTYTUCJI URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI INNI PRACOWNICY I ŚWIADCZENIA ZEWNĘTRZNE INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH

6 513 884 40 936 410 7 090 588 1 258 000 – 500 000

6 513 884 40 436 410 7 090 588 1 258 000

Tytuł 1 — Ogółem

55 798 882

– 500 000

55 298 882

L 78/288

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

KOMITET REGIONÓW

TYTUŁ 1 WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI I Z NIĄ ZWIĄZANYCH

ROZDZIAŁ  1 2  —  URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 12 120 1200 1202 1204

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI Wynagrodzenia i inne należności Wynagrodzenia i świadczenia Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem lub zakończeniem pełnienia obo­ wiązków Artykuł 1 2 0 — Razem 5.17 5.17 39 634 772 91 000 39 634 772 91 000

5.17

585 612 40 311 384

585 612 40 311 384

122 1220 1222

Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy Odprawa w przypadku pozbawienia stanowiska z przyczyn służbowych Ostateczne odejście ze stanowiska i specjalny system emerytalny urzędników i pracowników czasowych Artykuł 1 2 2 — Razem 5.17 p.m. p.m.

5.17

p.m. p.m.

p.m. p.m. 625 026 625 026 – 500 000 – 500 000 – 500 000 125 026 125 026 40 436 410

129

Środki rezerwowe Artykuł 1 2 9 — Razem Rozdział 1 2 — Ogółem

5.17

40 936 410

Uwagi W przypadku środków przewidzianych w tym rozdziale zastosowano standardowe potrącenie w wysokości 4,5 %. 1 2 9  Środki rezerwowe

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

625 026

– 500 000

125 026

Uwagi Dawne pozycje 1 1 9 1 (częściowo) oraz 1 2 9 1 (częściowo) Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 65 oraz załącznik XI. Środki te przeznaczone są na pokrycie skutków ewentualnych korekt wysokości wynagrodzeń, o których może zadecydować Rada w trakcie roku budżetowego. Mają one charakter rezerw i mogą być wykorzystane dopiero po przyporządkowaniu ich do odpowiednich linii budżetowych zgodnie z rozporządzeniem finansowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 113 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.