Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 113

L 78/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 1 2 — CŁA I INNE OPŁATY CELNE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 LIT. A) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM (ciąg dalszy)

1 2 0 (ciąg dalszy)

Państwo członkowskie

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł 1 2 0 ogółem

1 546 200 000 68 300 000 183 400 000 278 800 000 2 691 400 000 22 500 000 163 400 000 192 700 000 1 007 900 000 1 004 100 000 1 279 800 000 37 000 000 13 600 000 42 900 000 11 800 000 90 400 000 11 300 000 1 732 600 000 168 100 000 312 600 000 109 500 000 149 300 000 78 600 000 118 400 000 131 000 000 405 900 000 1 989 600 000 13 841 100 000

67 026 465 2 960 747 7 950 235 12 085 745 116 669 918 975 356 7 083 252 8 353 382 43 691 614 43 526 887 55 478 250 1 603 919 589 549 1 859 679 511 520 3 918 764 489 845 75 106 747 7 286 993 13 550 946 4 746 733 6 472 029 3 407 244 5 132 540 5 678 739 17 595 422 86 247 480 600 000 000

1 613 226 465 71 260 747 191 350 235 290 885 745 2 808 069 918 23 475 356 170 483 252 201 053 382 1 051 591 614 1 047 626 887 1 335 278 250 38 603 919 14 189 549 44 759 679 12 311 520 94 318 764 11 789 845 1 807 706 747 175 386 993 326 150 946 114 246 733 155 772 029 82 007 244 123 532 540 136 678 739 423 495 422 2 075 847 480 14 441 100 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/23

ROZDZIAŁ  1 4  —  ZASOBY WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z  ART.  2 UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 14 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

ZASOBY WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NA­ RODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM Zasoby własne według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom Artykuł 1 4 0 — Razem Rozdział 1 4 — Ogółem 85 476 873 284 85 476 873 284 85 476 873 284 – 3 487 808 080 – 3 487 808 080 – 3 487 808 080 81 989 065 204 81 989 065 204 81 989 065 204

140

1 4 0 

Zasoby własne według stawki opartej na produkcie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

85 476 873 284

– 3 487 808 080

81 989 065 204

Uwagi Stawka, która ma zastosowanie do dochodów narodowych brutto państw członkowskich w  tym roku budżetowym, wynosi 0,7072 %. Podstawa prawna Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. c).

L 78/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 1 4 — ZASOBY WŁASNE WEDŁUG STAWKI OPARTEJ NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZGODNIE Z ART. 2 UST. 1 LIT. C) DECYZJI 2007/436/WE, EURATOM (ciąg dalszy)

1 4 0 (ciąg dalszy)

Państwo członkowskie

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy: Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Artykuł 1 4 0 — ogółem

2 482 544 927 248 469 425 925 979 654 1 741 578 345 17 602 762 991 101 540 340 1 027 115 936 1 734 985 113 7 581 592 704 14 167 437 830 10 957 637 028 124 227 339 144 023 993 208 283 302 206 757 760 658 420 677 40 596 081 4 264 250 409 1 992 510 463 2 190 185 017 1 137 439 386 932 940 078 261 165 562 485 258 758 1 313 872 852 2 102 879 628 10 842 417 686 85 476 873 284

– 101 298 046 – 10 138 574 – 37 783 779 – 71 063 561 – 718 265 149 – 4 143 264 – 41 910 556 – 70 794 530 – 309 360 173 – 578 089 748 – 447 116 670 – 5 068 986 – 5 876 771 – 8 498 816 – 8 436 567 – 26 866 272 – 1 656 488 – 173 998 960 – 81 302 624 – 89 368 559 – 46 412 206 – 38 067 794 – 10 656 629 – 19 800 553 – 53 611 418 – 85 806 140 – 442 415 247 – 3 487 808 080

2 381 246 881 238 330 851 888 195 875 1 670 514 784 16 884 497 842 97 397 076 985 205 380 1 664 190 583 7 272 232 531 13 589 348 082 10 510 520 358 119 158 353 138 147 222 199 784 486 198 321 193 631 554 405 38 939 593 4 090 251 449 1 911 207 839 2 100 816 458 1 091 027 180 894 872 284 250 508 933 465 458 205 1 260 261 434 2 017 073 488 10 400 002 439 81 989 065 204

24.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.