Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 14

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 14

Strona 14 z 113

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/25

TYTUŁ 3 NADWYŻKI, SALDA I  DOSTOSOWANIA

Tytuł Rozdział 30 31 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

DOSTĘPNA NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZED­ NIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000 SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA PRODUKCIE NARO­ DOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6–8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EU­ RATOM) NR 1150/2000 DOSTOSOWANIE ZWIĄZANE Z NIEUCZESTNICZENIEM NIEKTÓRYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH W NIEKTÓRYCH OBSZARACH POLITYKI DOTYCZĄCYCH PRZESTRZENI WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI WYNIK OSTATECZNEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIE­ RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONE­ GO KRÓLESTWA WYNIK POŚREDNIEJ KALKULACJI FINANSOWANIA KOREKTY NIE­ RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ ZASTOSOWANEJ DLA ZJEDNOCZONE­ GO KRÓLESTWA DOSTOSOWANIE ODNOSZĄCE SIĘ DO WYKONANIA DECYZJI W SPRAWIE ZASOBÓW WŁASNYCH 2007/436/WE, EURATOM

1 796 151 821

1 796 151 821

p.m.

– 954 416 000

– 954 416 000

32

p.m.

– 432 000 000

– 432 000 000

34

p.m.

p.m.

35

p.m.

0

36

p.m.

p.m. 0

37

Tytuł 3 — Ogółem

1 796 151 821

– 1 386 416 000

409 735 821

L 78/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 3 NADWYŻKI, SALDA I DOSTOSOWANIA

ROZDZIAŁ  3 1  —  SALDA I  DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 31 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZED­ NIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000 Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 za rok budżetowy 1989 i lata następne Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 za rok budżetowy 1989 i lata następne Artykuł 3 1 0 — Razem Rozdział 3 1 — Ogółem p.m. p.m. p.m. – 954 416 000 – 954 416 000 – 954 416 000 – 954 416 000 – 954 416 000 – 954 416 000

310 3103

3 1 0  3 1 0 3 

Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 za rok budżetowy 1989 i lata następne Zastosowanie art. 10 ust. 4, 5 i 8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 za rok budżetowy 1989 i lata następne

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

p.m.

– 954 416 000

– 954 416 000

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr  1150/2000 z  dnia 22  maja 2000  r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w  sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U.  L  130 z  31.5.2000, s.  1), w  szczególności jego art.  10 ust. 4, 5 i 8.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/27

ROZDZIAŁ 3 1 — SALDA I DOSTOSOWANIE SALD OPARTYCH NA VAT ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE, WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 4, 5 I 8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000 (ciąg dalszy)

3 1 0 (ciąg dalszy)

3 1 0 3 (ciąg dalszy)

Państwo członkowskie

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Pozycja 3 1 0 3 ogółem

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.