Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 113

– 74 879 000 411 000 – 17 319 000 – 18 712 000 123 523 000 – 754 000 – 7 543 000 – 24 684 000 – 14 431 000 – 148 484 000 – 628 714 000 – 454 000 – 915 000 – 440 000 – 992 000 – 573 000 – 78 000 – 18 056 000 – 6 402 000 4 699 000 – 3 672 000 15 270 000 774 000 – 5 911 000 440 000 27 743 000 – 154 263 000 – 954 416 000

– 74 879 000 411 000 – 17 319 000 – 18 712 000 123 523 000 – 754 000 – 7 543 000 – 24 684 000 – 14 431 000 – 148 484 000 – 628 714 000 – 454 000 – 915 000 – 440 000 – 992 000 – 573 000 – 78 000 – 18 056 000 – 6 402 000 4 699 000 – 3 672 000 15 270 000 774 000 – 5 911 000 440 000 27 743 000 – 154 263 000 – 954 416 000

L 78/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ  3 2  —  SALDA I  DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6–8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 32 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA PRODUKCIE NARO­ DOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6–8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EU­ RATOM) NR 1150/2000 Zastosowanie art. 10 ust. 6–8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych Zastosowanie art. 10 ust. 6–8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych Artykuł 3 2 0 — Razem Rozdział 3 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. – 432 000 000 – 432 000 000 – 432 000 000 – 432 000 000 – 432 000 000 – 432 000 000

320 3203

3 2 0  3 2 0 3 

Zastosowanie art. 10 ust. 6–8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych Zastosowanie art. 10 ust. 6–8 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1150/2000 w roku budżetowym 1995 i w latach następnych

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

p.m.

– 432 000 000

– 432 000 000

Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr  1150/2000 z  dnia 22  maja 2000  r. wykonujące decyzję 2007/436/WE, Euratom w  sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U.  L  130 z  31.5.2000, s.  1), w  szczególności jego art.  10 ust. 6, 7 i 8.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/29

ROZDZIAŁ 3 2 — SALDA I DOSTOSOWANIA SALD OPARTYCH NA PRODUKCIE NARODOWYM BRUTTO ZA POPRZEDNIE LATA BUDŻETOWE WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA ART. 10 UST. 6–8 ROZPORZĄDZENIA (WE, EURATOM) NR 1150/2000 (ciąg dalszy)

3 2 0 (ciąg dalszy)

3 2 0 3 (ciąg dalszy)

Państwo członkowskie

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Pozycja 3 2 0 3 ogółem

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

26 863 000 2 423 000 – 34 451 000 – 71 065 000 219 877 000 – 3 488 000 – 35 455 000 – 86 419 000 – 63 948 000 33 617 000 – 120 176 000 – 1 597 000 8 611 000 2 703 000 – 3 902 000 – 10 385 000 – 140 000 – 100 141 000 – 39 874 000 30 534 000 – 13 539 000 49 285 000 5 513 000 – 2 557 000 – 56 740 000 – 16 019 000 – 151 530 000 – 432 000 000

26 863 000 2 423 000 – 34 451 000 – 71 065 000 219 877 000 – 3 488 000 – 35 455 000 – 86 419 000 – 63 948 000 33 617 000 – 120 176 000 – 1 597 000 8 611 000 2 703 000 – 3 902 000 – 10 385 000 – 140 000 – 100 141 000 – 39 874 000 30 534 000 – 13 539 000 49 285 000 5 513 000 – 2 557 000 – 56 740 000 – 16 019 000 – 151 530 000 – 432 000 000

L 78/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.