Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 113

TYTUŁ  5 DOCHODY Z  DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

Tytuł Rozdział 50 51 52 55 57 58 59 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIE­ RUCHOMOŚCI WPŁYWY Z NAJMU DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINI­ STRACYJNĄ INSTYTUCJI RÓŻNE ODSZKODOWANIA INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m. p.m. 76 794 000 p.m. p.m. p.m. 100 000 8 000 000

p.m. p.m. 84 794 000 p.m. p.m. p.m. 100 000

Tytuł 5 — Ogółem

76 894 000

8 000 000

84 894 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/31

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ  5 2  —  DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 52 520 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i in­ nych odsetek na rachunkach instytucji Artykuł 5 2 0 — Razem 6 794 000 6 794 000 6 794 000 6 794 000

521

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach organizacji otrzymujących dotacje, przekazywanych Komisji Artykuł 5 2 1 — Razem

10 000 000 10 000 000 60 000 000

8 000 000 8 000 000

18 000 000 18 000 000 60 000 000 60 000 000

522

Odsetki naliczone wskutek prefinansowania Artykuł 5 2 2 — Razem Rozdział 5 2 — Ogółem

60 000 000 76 794 000 8 000 000

84 794 000

5 2 1 

Dochody z  inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i  innych odsetek na rachunkach organizacji otrzymu­ jących dotacje, przekazywanych Komisji

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

10 000 000

8 000 000

18 000 000

Uwagi W artykule tym przewidziane są dochody z inwestycji lub przyznanych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na ra­ chunkach organizacji otrzymujących dotacje, przekazywanych Komisji. Komisja 18 000 000

L 78/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ  6 SKŁADKI I  ZWROTY ZWIĄZANE Z  REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tytuł Rozdział 60 61 62 63 65 66 67 68 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE SKŁADKI W RAMACH KONKRETNYCH POROZUMIEŃ KOREKTY FINANSOWE INNE SKŁADKI I ZWROTY DOCHODY ZWIĄZANE Z EFRG I EFRROW TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 000 000 p.m. p.m. 213 000 000 105 000 000 40 000 000

p.m. 40 000 000 p.m. p.m. 213 000 000 115 000 000 p.m. p.m.

Tytuł 6 — Ogółem

10 000 000

358 000 000

368 000 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/33

TYTUŁ 6 SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH

ROZDZIAŁ  6 1  —  ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 61 611 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH Zwrot wydatków poniesionych w imieniu jednego lub więcej państw członkowskich Dochody pochodzące z lokowania funduszy, o których mowa w art. 4 decyzji 2003/76/WE — Dochody przeznaczone na określony cel Dochody odzyskane z programu badań Funduszu Badawczego Węgla i Stali Artykuł 6 1 1 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

6113

6114

612

Zwroty wydatków poniesionych szczególnie podczas wykonywania prac na zlecenie i za wynagrodzeniem — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 2 — Razem

p.m. p.m. — —

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.