Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 113

p.m. p.m. — —

613

Kwoty odzyskane zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 Artykuł 6 1 3 — Razem

614

Spłata wsparcia Wspólnoty dla projektów i działań udanych z handlowego punktu widzenia Spłata wsparcia Wspólnoty dla projektów i działań w dziedzinie nowych technologii energetycznych udanych z handlowego punktu widzenia — Dochody przeznaczone na określony cel Spłata pomocy na działalność w UE związaną z kapitałem podwyższonego ryzyka na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 4 — Razem

6140

p.m.

p.m.

6143

p.m. p.m.

p.m. p.m.

615 6150

Zwrot niewykorzystanej pomocy wspólnotowej Zwrot niewykorzystanych środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Socjalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności, Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) Zwrot niewykorzystanych subwencji na zapewnienie równowagi budżetowej — Dochody przeznaczone na określony cel Spłata niewykorzystanych odsetek od kredytów preferencyjnych — Dochody przeznaczone na określony cel Zwrot niewykorzystanych kwot w ramach umów zawartych przez instytucję — Dochody przeznaczone na określony cel Zwrot płatności zaliczkowych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

40 000 000

40 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m.

6151

6152

6153

6157

L 78/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 6 1 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 6158

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Zwrot różnych niewykorzystanych środków wspólnotowych — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 5 — Razem

p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 000

p.m. 40 000 000 p.m. p.m.

616

Zwrot wydatków poniesionych w imieniu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 6 — Razem

617 6170

Zwrot kwot wypłaconych w związku z pomocą Wspólnoty dla państw trzecich Spłata w ramach współpracy z Republiką Południowej Afryki — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 7 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m.

618 6180

Zwrot kwot wypłaconych w związku z pomocą żywnościową Zwrot środków przez beneficjentów przetargów lub odbiorców dodatkowych kwot otrzymanych z tytułu pomocy żywnościowej — Dochody przeznaczone na określony cel Zwrot kosztów dodatkowych spowodowanych przez odbiorców pomocy żywnościowej — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 8 — Razem

p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m.

6181

619 6191

Zwrot innych wydatków poniesionych w imieniu podmiotów zewnętrznych Inne spłaty wydatków poniesionych na rzecz osób trzecich w ramach decyzji Rady 94/179/Euratom — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 9 — Razem Rozdział 6 1 — Ogółem

p.m. p.m. p.m. 40 000 000

p.m. p.m. 40 000 000

6 1 5  6 1 5 0 

Zwrot niewykorzystanej pomocy wspólnotowej Zwrot niewykorzystanych środków pomocowych z  Europejskiego Funduszu Socjalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności, Instrumen­ tu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

p.m.

40 000 000

40 000 000

Uwagi Zwrot niewykorzystanych środków pomocowych z  Europejskiego Funduszu Socjalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności, Instrumen­ tu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA). Zgodnie z art. 18 rozporządzenia finansowego dochody te mogą zostać wykorzystane w celu zapewnienia dodatkowych środ­ ków w pozycjach budżetu obejmujących początkowe wydatki, które doprowadziły do powstania tych dochodów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.