Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 113

L 78/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ  9 DOCHODY RÓŻNE

Tytuł Rozdział 90 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

DOCHODY RÓŻNE

30 210 000

28 000 000

58 210 000

Tytuł 9 — Ogółem

30 210 000

28 000 000

58 210 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/43

TYTUŁ 9 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ  9 0  —  DOCHODY RÓŻNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 90 900 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

DOCHODY RÓŻNE Dochody różne Artykuł 9 0 0 — Razem Rozdział 9 0 — Ogółem 30 210 000 30 210 000 30 210 000 28 000 000 28 000 000 28 000 000 58 210 000 58 210 000 58 210 000

9 0 0 

Dochody różne

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

30 210 000

28 000 000

58 210 000

Uwagi Ten artykuł ma obejmować dochody różne. Parlament Rada Komisja Trybunał Sprawiedliwości Trybunał Obrachunkowy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Komitet Regionów Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Europejski Inspektor Ochrony Danych Ogółem p.m. p.m. 58 000 000 10 000 200 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 58 210 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/45

SEKCJA II RADA

L 78/46 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 2 3 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

OSOBY ZWIĄZANE Z INSTYTUCJĄ BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZA­ DAŃ SPECJALNYCH WYDATKI ZWIĄZANE Z GRUPĄ REFLEKSJI INNE WYDATKI

334 133 000 231 909 000 34 310 000 1 060 000 1 440 000

– 8 477 000 – 26 610 000 – 3 281 000 – 192 000 – 1 440 000

325 656 000 205 299 000 31 029 000 868 000 p.m.

4 10

Wydatki D — Ogółem

602 852 000

– 40 000 000

562 852 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/47 RADA

TYTUŁ 1 OSOBY ZWIĄZANE Z INSTYTUCJĄ

Tytuł Rozdział 11 12 13 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE INNE WYDATKI DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW ZWIĄZANYCH Z IN­ STYTUCJĄ

314 781 000 7 686 000 11 666 000

– 7 796 000 – 606 000 – 75 000

306 985 000 7 080 000 11 591 000

Tytuł 1 — Ogółem

334 133 000

– 8 477 000

325 656 000

L 78/48 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 1 OSOBY ZWIĄZANE Z INSTYTUCJĄ

ROZDZIAŁ  1 1  —  URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 110 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI Wynagrodzenie i inne należności Wynagrodzenie podstawowe Prawa wynikające z regulaminu, związane ze stanowiskiem Prawa wynikające z regulaminu, związane z osobistą sytuacją pracownika Zabezpieczenie społeczne Wskaźniki korygujące Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przenie­ sieniem, ustaniem stosunku pracy Artykuł 1 1 0 — Razem 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 227 982 000 4 198 000 57 396 000 9 791 000 510 000 2 256 000 4 501 000 306 634 000 – 290 000 – 410 000 – 920 000 – 1 620 000 227 982 000 4 198 000 57 396 000 9 791 000 220 000 1 846 000 3 581 000 305 014 000

111 1110 1111 1112

Ustanie stosunku pracy Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) Świadczenia w przypadku ostatecznego ustania stosunku pracy Prawa byłych sekretarzy generalnych Artykuł 1 1 1 — Razem 5.12 5.12 5.12 511 000 2 460 000 237 000 3 208 000 – 1 237 000 – 93 000 – 1 144 000 418 000 1 316 000 237 000 1 971 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.