Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 22

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 22

Strona 22 z 113

112 1120 1121

Rezerwy Rezerwy (urzędnicy i pracownicy czasowi) Rezerwy (emeryci i uprawnieni do odpraw) Artykuł 1 1 2 — Razem Rozdział 1 1 — Ogółem 5.12 5.12 4 887 000 52 000 4 939 000 314 781 000 – 4 887 000 – 52 000 – 4 939 000 – 7 796 000 p.m. p.m. p.m. 306 985 000

Uwagi Środki przewidziane w tym rozdziale są wyliczane na podstawie planu zatrudnienia Rady na bieżący rok budżetowy. Do płac, świadczeń i płatności zastosowano ryczałtową zniżkę w  wysokości 7 %, aby uwzględnić to, że nie wszystkie stano­ wiska w planie zatrudnienia Rady są stale obsadzone. 1 1 0  1 1 0 4  Wynagrodzenie i inne należności Wskaźniki korygujące

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

510 000

– 290 000

220 000

Uwagi Środki te przeznaczone są, w odniesieniu do urzędników i pracowników czasowych na stanowiskach przewidzianych w planie zatrudnienia, na pokrycie wynikających z  zastosowania wskaźnika korygującego zmian wynagrodzeń oraz części dochodów przekazywanych do państwa innego niż miejsce zatrudnienia.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/49 RADA

ROZDZIAŁ 1 1 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI (ciąg dalszy)

1 1 0 (ciąg dalszy)

1 1 0 4 (ciąg dalszy)

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

1 1 0 5 

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

2 256 000

– 410 000

1 846 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia za godziny nadliczbowe na warunkach przewidzianych w poniższych przepisach. Dochody przeznaczone na ten cel w myśl art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich, w szczególności jego art. 56 oraz załącznik VI. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich.

1 1 0 6 

Prawa wynikające z regulaminu, związane z objęciem stanowiska, przeniesieniem, ustaniem stosunku pracy

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

4 501 000

– 920 000

3 581 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie: — kosztów podróży należnych urzędnikom i pracownikom czasowym (wraz z rodzinami) przy obejmowaniu i opuszczaniu stanowiska lub przy zmianie miejsca pracy, — kosztów świadczeń z tytułu zagospodarowania, ponownego zagospodarowania i przeprowadzki, należnych urzędnikom i pracownikom czasowym zmuszonym do zmiany miejsca zamieszkania przy obejmowaniu stanowiska, zmianie miejsca pracy oraz przy ostatecznym ustaniu stosunku pracy oraz wynikającej z niego zmiany miejsca zamieszkania, — kosztów świadczeń należnych urzędnikom i pracownikom czasowym, którzy przedstawią dowody na konieczność zmia­ ny przez nich miejsca zamieszkania w związku z objęciem stanowiska lub przeniesieniem do innego miejsca pracy, — kosztów świadczeń w przypadku zwolnienia urzędników stażystów za rażącą niezdatność, — kosztów świadczeń w przypadku wypowiedzenia przez instytucję kontraktu pracownika czasowego. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m.

L 78/50 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 1 1 — URZĘDNICY I PRACOWNICY CZASOWI (ciąg dalszy)

1 1 0 (ciąg dalszy)

1 1 0 6 (ciąg dalszy)

Podstawa prawna Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich. Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich. 1 1 1  1 1 1 0  Ustanie stosunku pracy Świadczenia w przypadku przejścia na emeryturę w interesie służby (zgodnie z art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego)

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

511 000

– 93 000

418 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na świadczenia wypłacane urzędnikom, którzy: — otrzymali status pozostających do dyspozycji w związku z procesem redukcji stanowisk w instytucji, — w interesie służby zostali przeniesieni na emeryturę z zajmowanego stanowiska w grupie zaszeregowania AD16 lub AD15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.