Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 113

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/55 RADA

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł Rozdział 20 21 22 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE WYDATKI OPERACYJNE

52 962 000 37 773 000 141 174 000 – 26 610 000

52 962 000 37 773 000 114 564 000

Tytuł 2 — Ogółem

231 909 000

– 26 610 000

205 299 000

L 78/56 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 2 BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ  2 2  —  WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 22 220 2200 2201 2202 2203 2204 2205 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

WYDATKI OPERACYJNE Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych Inne koszty podróży służbowych Koszty tłumaczenia ustnego Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Różne wydatki na posiedzenia wewnętrzne Organizacja konferencji, kongresów i posiedzeń Artykuł 2 2 0 — Razem Informacja Wydatki na dokumentację i bibliotekę Dziennik Urzędowy Publikacje ogólne Informacje i akcje o charakterze publicznym Artykuł 2 2 1 — Razem Biura łącznikowe Artykuł 2 2 2 — Razem Wydatki różne Materiały biurowe Opłaty pocztowe Koszty badań, analiz i konsultacji Współpraca międzyinstytucjonalna Przeprowadzki Obciążenia finansowe Koszty postępowań sądowych, koszty prawne, odszkodowania, rekompensaty Inne wydatki operacyjne Artykuł 2 2 3 — Razem Rozdział 2 2 — Ogółem 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 p.m. 10 000 60 000 600 000 340 000 2 430 000 141 174 000 – 26 610 000 1 230 000 150 000 40 000 1 230 000 150 000 40 000 p.m. 10 000 60 000 600 000 340 000 2 430 000 114 564 000 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 783 000 7 373 000 550 000 1 193 000 9 899 000 513 000 513 000 783 000 7 373 000 550 000 1 193 000 9 899 000 513 000 513 000 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 36 071 000 169 000 90 456 000 1 012 000 574 000 50 000 128 332 000 – 26 610 000 – 3 610 000 – 23 000 000 13 071 000 169 000 86 846 000 1 012 000 574 000 50 000 101 722 000

221 2210 2211 2212 2213

222 223 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237

2 2 0  2 2 0 0 

Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

36 071 000

– 23 000 000

13 071 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na zwrot kosztów podróży poniesionych przez prezydencję i delegacje, w szczególności w związku z: — posiedzeniami Rady, — posiedzeniami odbywającymi się w ramach Rady, z wyjątkiem posiedzeń w ramach EPBiO/WPZiB.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/57 RADA

ROZDZIAŁ 2 2 — WYDATKI OPERACYJNE (ciąg dalszy)

2 2 0 (ciąg dalszy)

2 2 0 0 (ciąg dalszy)

Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Decyzja nr  190/2003 Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i  Bezpie­ czeństwa dotycząca zwrotu kosztów podróży delegatom członków Rady. 2 2 0 2  Koszty tłumaczenia ustnego

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

90 456 000

– 3 610 000

86 846 000

Uwagi Ten środek przewidziany jest na pokrycie kosztów usług świadczonych na rzecz Rady przez tłumaczy ustnych Komisji, z wy­ jątkiem usług świadczonych podczas posiedzeń w ramach EPBiO/WPZiB. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Decyzja nr  111/2007 Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i  Bezpie­ czeństwa dotycząca tłumaczenia ustnego na potrzeby Rady Europejskiej, Rady i jej organów przygotowawczych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.