Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 113

L 78/58 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ  3 WYDATKI ZWIĄZANE Z  WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SPECJALNYCH

Tytuł Rozdział 30 31 32 33 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

PERSONEL BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE WYDATKI OPERACYJNE

10 676 000 8 825 000 13 439 000 1 370 000 – 241 000 – 2 930 000 – 110 000

10 676 000 8 584 000 10 509 000 1 260 000

Tytuł 3 — Ogółem

34 310 000

– 3 281 000

31 029 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/59 RADA

TYTUŁ 3 WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM PRZEZ INSTYTUCJĘ ZADAŃ SPECJALNYCH

ROZDZIAŁ  3 1  —  BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 31 310 3100 3103 3104 3105 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE Budynki Czynsze Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją Prace związane z zabezpieczeniem Wstępne wydatki związane z nabyciem, budową i wyposażeniem budyn­ ków Artykuł 3 1 0 — Razem 5.12 5.12 5.12 5.12 4 700 000 325 000 360 000 10 000 5 395 000 – 241 000 – 151 000 – 90 000 4 700 000 174 000 270 000 10 000 5 154 000

311 3110 3111 3112 3113 3114

Wydatki związane z budynkami Sprzątanie i utrzymanie obiektów Woda, gaz, energia elektryczna i ogrzewanie Ochrona i nadzór nad budynkami Ubezpieczenie Inne wydatki związane z budynkami Artykuł 3 1 1 — Razem Rozdział 3 1 — Ogółem 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 1 035 000 436 000 1 900 000 12 000 47 000 3 430 000 8 825 000 – 241 000 1 035 000 436 000 1 900 000 12 000 47 000 3 430 000 8 584 000

3 1 0 

Budynki

3 1 0 3 

Prace związane z zagospodarowaniem i instalacją

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

325 000

– 151 000

174 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zagospodarowania, w szczególności: — wyposażenia pomieszczeń w zależności od potrzeb funkcjonalnych, — adaptacji pomieszczeń do obowiązujących wymogów oraz norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1).

L 78/60 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 3 1 — BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE (ciąg dalszy)

3 1 0 (ciąg dalszy)

3 1 0 4 

Prace związane z zabezpieczeniem

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

360 000

– 90 000

270 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na opłacenie prac związanych z zabezpieczeniem budynków Kortenberg i ER. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/61 RADA

ROZDZIAŁ  3 2  —  SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 32 320 3200 3201 3202 3203 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE Systemy komputerowe i telekomunikacja Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów kom­ puterowych Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania Telekomunikacja Artykuł 3 2 0 — Razem 5.12 5.12 5.12 5.12 4 732 000 5 901 000 619 000 1 987 000 13 239 000 5.12 Artykuł 3 2 1 — Razem Rozdział 3 2 — Ogółem 200 000 200 000 13 439 000 – 1 477 900 – 839 000 – 84 500 – 433 600 – 2 835 000 – 95 000 – 95 000 – 2 930 000 3 254 100 5 062 000 534 500 1 553 400 10 404 000 105 000 105 000 10 509 000

321

Umeblowanie

3 2 0 

Systemy komputerowe i telekomunikacja

3 2 0 0 

Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

4 732 000

– 1 477 900

3 254 100

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup, wynajem lub wymianę sprzętu i oprogramowania oraz aplikacji i systemów komputero­ wych, wyposażenia biurowego i telekomunikacyjnego, a także wyposażenia technicznego dla służb realizujących prace w ra­ mach EPBiO/WPZiB. Dochody przeznaczone na ten cel w myśl art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Decyzja zastępcy Sekretarza Generalnego z  dnia 18  grudnia 2000  r. ustanawiająca komórkę Infosec (Bezpieczeństwo Syste­ mów Informatycznych).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.