Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 113

3 2 0 1 

Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją i rozbudową systemów komputerowych

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

5 901 000

– 839 000

5 062 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług świadczonych przez firmy usługowe i doradztwa komputerowego, zwią­ zanych z eksploatacją i rozbudową systemów, aplikacji i sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego, a także z wypo­ sażeniem technicznym (w tym wsparcie dla użytkowników) służb wykonujących prace w ramach EPBiO/WPZiB. Dochody przeznaczone na ten cel w myśl art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m.

L 78/62 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 3 2 — SYSTEMY KOMPUTEROWE, WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE (ciąg dalszy)

3 2 0 (ciąg dalszy)

3 2 0 2 

Serwisowanie i utrzymanie sprzętu i oprogramowania

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

619 000

– 84 500

534 500

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z  utrzymaniem i  konserwacją sprzętu i  oprogramowania oraz aplikacji i  systemów komputerowych, wyposażenia biurowego i  telekomunikacyjnego, a  także instalacji technicznych służb realizujących prace w ramach EPBiO/WPZiB. Dochody przeznaczone na ten cel w myśl art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. 3 2 0 3  Telekomunikacja

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

1 987 000

– 433 600

1 553 400

Uwagi Środki te przeznaczone są na opłacenie abonamentów i kosztów telekomunikacji oraz transmisji danych, poniesionych w szcze­ gólności w związku z działaniami prowadzonymi w ramach EPBiO/WPZiB. Aby oszacować wysokość tych kosztów, uwzględniono zwiększony poziom środków do ponownego wykorzystania po odzy­ skaniu kosztów połączeń telefonicznych i telegraficznych, a także umowy taryfowe z Belgacomem. Dochody przeznaczone na ten cel w myśl art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. 3 2 1  Umeblowanie

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

200 000

– 95 000

105 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup mebli o szczególnym przeznaczeniu, z zabezpieczeniami, lub mebli specjalistycznych dla urzędników i ekspertów krajowych oddelegowanych w ramach EPBiO/WPZiB. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/63 RADA

ROZDZIAŁ  3 3  —  WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 33 330 3300 3301 3302 3303 3304 3305 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

WYDATKI OPERACYJNE Posiedzenia i konferencje Koszty podróży służbowych Inne koszty podróży służbowych Koszty tłumaczenia ustnego Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne Wydatki administracyjne związane z podróżami Różne wydatki związane z posiedzeniami Artykuł 3 3 0 — Razem 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 p.m. 25 000 100 000 20 000 1 026 000 – 100 000 866 000 15 000 – 100 000 766 000 15 000 p.m. 25 000 100 000 20 000 926 000

331 3310 3311 3312

Informacja Wydatki na dokumentację i bibliotekę Publikacje ogólne Informacje i akcje o charakterze publicznym Artykuł 3 3 1 — Razem 5.12 5.12 5.12 179 000 90 000 55 000 324 000 179 000 90 000 55 000 324 000

332 3320 3321 3322

Wydatki różne Materiały biurowe Koszty badań, analiz i konsultacji Inne wydatki operacyjne Artykuł 3 3 2 — Razem Rozdział 3 3 — Ogółem 5.12 5.12 5.12 p.m. p.m. 20 000 20 000 1 370 000 – 10 000 – 10 000 – 110 000 p.m. p.m. 10 000 10 000 1 260 000

3 3 0 

Posiedzenia i konferencje

3 3 0 0 

Koszty podróży służbowych

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

866 000

– 100 000

766 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży poniesionych przez prezydencję i delegacje, w szczególności w związ­ ku z posiedzeniami Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, Komitetu Wojskowego oraz innymi posiedzeniami, które odby­ wają się w ramach EPBiO/WPZiB.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.