Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 28

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 28

Strona 28 z 113

Dochody przeznaczone na ten cel w myśl art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Decyzja Rady 2001/78/WPZiB z  dnia 22  stycznia 2001  r. ustanawiająca Komitet Polityczny i  Bezpieczeństwa (Dz.U.  L  27 z 30.1.2001, s. 1). Decyzja nr  190/2003 Sekretarza Generalnego Rady/Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i  Bezpie­ czeństwa dotycząca zwrotu kosztów podróży delegatom członków Rady.

L 78/64 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 3 3 — WYDATKI OPERACYJNE (ciąg dalszy)

3 3 2  3 3 2 2 

Wydatki różne Inne wydatki operacyjne

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

20 000

– 10 000

10 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na zakup odzieży służbowej i wyposażenia dodatkowego, w szczególności dla pracowników ochro­ ny odpowiedzialnych za budynki Kortenberg i ER. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/65 RADA

TYTUŁ 4 WYDATKI ZWIĄZANE Z GRUPĄ REFLEKSJI

Tytuł Rozdział 40 43 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

PERSONEL WYDATKI OPERACYJNE

260 000 800 000

– 102 000 – 90 000

158 000 710 000

Tytuł 4 — Ogółem

1 060 000

– 192 000

868 000

L 78/66 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 4 WYDATKI ZWIĄZANE Z GRUPĄ REFLEKSJI

ROZDZIAŁ  4 0  —  PERSONEL

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 40 400 4002 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

PERSONEL Pozostały personel i pracownicy zewnętrzni Specjalni doradcy Artykuł 4 0 0 — Razem 5.12 260 000 260 000 – 102 000 – 102 000 158 000 158 000

401 4010

Inne wydatki związane z personelem Misje Artykuł 4 0 1 — Razem Rozdział 4 0 — Ogółem 5.12 p.m. p.m. 260 000 – 102 000 p.m. p.m. 158 000

4 0 0  4 0 0 2 

Pozostały personel i pracownicy zewnętrzni Specjalni doradcy

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

260 000

– 102 000

158 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń doradców specjalnych wyznaczonych przez Radę do pomocy grupie refleksji. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m. Podstawa prawna Warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, w szczególności ich art. 5, 119 i 120.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/67 RADA

ROZDZIAŁ  4 3  —  WYDATKI OPERACYJNE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 43 430 4300 4301 4302 4303 4305 Budżet korygujący nr 10

Treść

RF

Środki 2009

Nowa kwota

WYDATKI OPERACYJNE Posiedzenia i konferencje Koszty podróży członków grupy refleksji Koszty podróży ekspertów zewnętrznych Koszty tłumaczenia ustnego Wydatki na cele reprezentacyjne Różne wydatki związane z posiedzeniami Artykuł 4 3 0 — Razem 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 p.m. 450 000 – 90 000 220 000 p.m. 200 000 30 000 – 90 000 130 000 p.m. 200 000 30 000 p.m. 360 000

431 4311 4312

Informacje Publikacje ogólne Informacja i wydarzenia publiczne Artykuł 4 3 1 — Razem 5.12 5.12 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

432 4321 4322

Wydatki różne Wydatki na analizy, badania i konsultacje Inne wydatki operacyjne Artykuł 4 3 2 — Razem Rozdział 4 3 — Ogółem 5.12 5.12 300 000 50 000 350 000 800 000 – 90 000 300 000 50 000 350 000 710 000

4 3 0  4 3 0 0 

Posiedzenia i konferencje Koszty podróży członków grupy refleksji

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

220 000

– 90 000

130 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży ponoszonych przez członków grupy refleksji. Kwota dochodów przeznaczonych na ten cel zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia finansowego: p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.