Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 29

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 29

Strona 29 z 113

L 78/68 RADA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 10 INNE WYDATKI

Tytuł Rozdział 10 0 10 1 Budżet korygujący nr 10

Treść

Środki 2009

Nowa kwota

ŚRODKI REZERWOWE REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

p.m. 1 440 000 – 1 440 000

p.m. p.m.

Tytuł 10 — Ogółem

1 440 000

– 1 440 000

p.m.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/69 RADA

TYTUŁ 10 INNE WYDATKI

ROZDZIAŁ  10 1  —  REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

1 440 000

– 1 440 000

p.m.

Uwagi Środki te przeznaczone są na pokrycie nieprzewidzianych wydatków wynikających z decyzji budżetowych podjętych w trakcie roku budżetowego.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/71

SEKCJA III KOMISJA

L 78/72 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

DOCHODY

Tytuł Rozdział 4 5 6 7 8 9 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH W INSTYTU­ CJACH I INNYCH ORGANACH WSPÓLNOTY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH ODSETKI KARNE I KARY FINANSOWE OPERACJE ZACIĄGANIA I UDZIELANIA POŻYCZEK DOCHODY RÓŻNE

845 192 913 74 100 000 10 000 000 123 000 000 p.m. 30 000 000 28 000 000 8 000 000 358 000 000 634 000 000

845 192 913 82 100 000 368 000 000 757 000 000 p.m. 58 000 000

Ogółem

1 082 292 913

1 028 000 000

2 110 292 913

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/73 KOMISJA

TYTUŁ 5 DOCHODY Z  DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

Tytuł Rozdział 50 51 52 55 57 58 59 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWY) I NIE­ RUCHOMOŚCI WPŁYWY Z NAJMU DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK DOCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA USŁUG I PRAC INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINI­ STRACYJNĄ INSTYTUCJI RÓŻNE ODSZKODOWANIA INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m. p.m. 74 000 000 p.m. p.m. p.m. 100 000 8 000 000

p.m. p.m. 82 000 000 p.m. p.m. p.m. 100 000

Tytuł 5 — Ogółem

74 100 000

8 000 000

82 100 000

L 78/74 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 5 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

ROZDZIAŁ  5 2  —  DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 52 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i in­ nych odsetek na rachunkach instytucji Artykuł 5 2 0 — Razem

520

4 000 000 4 000 000

4 000 000 4 000 000

521

Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach organizacji otrzymujących dotacje, przekazywanych Komisji Artykuł 5 2 1 — Razem

10 000 000 10 000 000 60 000 000

8 000 000 8 000 000

18 000 000 18 000 000 60 000 000 60 000 000

522

Odsetki naliczone wskutek prefinansowania Artykuł 5 2 2 — Razem Rozdział 5 2 — Ogółem

60 000 000 74 000 000 8 000 000

82 000 000

5 2 1 

Dochody z  inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i  innych odsetek na rachunkach organizacji otrzymu­ jących dotacje, przekazywanych Komisji

Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

10 000 000

8 000 000

18 000 000

Uwagi Artykuł ten odnotowuje dochody z inwestycji lub przyznanych pożyczek, odsetek bankowych i innych na kontach organizacji otrzymujących dotacje, przekazywanych Komisji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 29 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.