Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 30

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 30

Strona 30 z 113

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/75 KOMISJA

TYTUŁ 6 SKŁADKI I  ZWROTY W  RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH

Tytuł Rozdział 60 61 62 63 65 66 67 Treść Budżet 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

SKŁADKI NA PROGRAMY WSPÓLNOTOWE ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE SKŁADKI W RAMACH POROZUMIEŃ SPECJALNYCH KOREKTY FINANSOWE INNE SKŁADKI I ZWROTY DOCHODY ZWIĄZANE Z EUROPEJSKIM FUNDUSZEM ROLNICZYM GWARANCJI (EFRG) ORAZ EUROPEJSKIM FUNDUSZEM ROLNICZYM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) TYMCZASOWE SKŁADKI RESTRUKTURYZACYJNE

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 10 000 000 213 000 000 105 000 000 40 000 000

p.m. 40 000 000 p.m. p.m. 213 000 000 115 000 000

p.m. p.m.

p.m. p.m.

68

Tytuł 6 — Ogółem

10 000 000

358 000 000

368 000 000

L 78/76 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 6 SKŁADKI I ZWROTY W RAMACH POROZUMIEŃ I PROGRAMÓW WSPÓLNOTOWYCH

ROZDZIAŁ  6 1  —  ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 61 611 Budżet korygujący nr 10

Treść

Budżet 2009

Nowa kwota

ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH Zwrot wydatków poniesionych w imieniu jednego lub więcej państw członkowskich Dochody pochodzące z lokowania funduszy, o których mowa w art. 4 decyzji Rady 2003/76/WE — Dochody przeznaczone na określony cel Dochody pochodzące z należności z tytułu Programu Badawczego Fundu­ szu Badań w zakresie Węgla i Stali Artykuł 6 1 1 — Razem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. — — p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. — —

6113

6114

612

Zwrot wydatków poniesionych specyficznie na realizację prac zleconych i za wynagrodzeniem — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 2 — Razem

613

Kwoty odzyskane zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1258/1999 Artykuł 6 1 3 — Razem

614

Spłata wsparcia Wspólnoty dla projektów i działań udanych z handlowego punktu widzenia Spłata wsparcia wspólnotowego, przyznanego na projekty i działania w dziedzinie nowych technologii energetycznych w przypadku powodzenia działalności handlowej — Dochody przeznaczone na określony cel Spłata subwencji przyznanych w ramach aktywności europejskiej kapitału spekulacyjnego na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 4 — Razem

6140

p.m.

p.m.

6143

p.m. p.m.

p.m. p.m.

615 6150

Zwrot niewykorzystanej pomocy wspólnotowej Zwrot niewykorzystanych środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Socjalnego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Funduszu Spójności, Funduszu Solidarności, Instrumentu Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ISPA) oraz Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) Zwrot niewykorzystanych subwencji na zapewnienie równowagi budżetowej — Dochody przeznaczone na określony cel Spłata niewykorzystanych odsetek od kredytów preferencyjnych — Dochody przeznaczone na określony cel Zwrot kwot niewykorzystanych w ramach kontraktów zawartych przez instytucję — Dochody przeznaczone na określony cel Zwrot płatności zaliczkowych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

40 000 000

40 000 000 p.m. p.m. p.m. p.m.

6151

6152

6153

6157

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/77 KOMISJA

ROZDZIAŁ 6 1 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 6158

Treść

Budżet 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Zwrot różnych niewykorzystanych środków wspólnotowych — Dochody przeznaczone na określony cel Artykuł 6 1 5 — Razem

p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 000

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 30 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.