Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 113

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/87 KOMISJA

TYTUŁ  XX WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

L 78/88 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ XX WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

ROZDZIAŁ XX 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI

Klasyfikacja według rodzaju

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Podpozycja XX 01 XX 01 01 XX 01 01 01 XX 01 01 01 01 XX 01 01 01 02 XX 01 01 01 03

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZA­ ROM POLITYKI Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnio­ nym w obszarach polityki Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnio­ nym w instytucji Wynagrodzenia i świadczenia Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przenie­ sieniem i zakończeniem stosunku pracy Korekty wynagrodzeń Pozycja XX 01 01 01 — Razem 5 5 5 1 746 554 720 (1) 20 109 000 28 256 000 1 794 919 720 – 7 344 000 – 5 400 000 – 28 256 000 – 41 000 000 1 739 210 720 (1) 14 709 000 p.m. 1 753 919 720

XX 01 01 02

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w delegaturach Komisji Wspólnot Europejskich Wynagrodzenia i świadczenia Wydatki i świadczenia związane z rekrutacją, przeniesieniem i zakończeniem stosunku pracy Środki na pokrycie korekt wynagrodzeń Pozycja XX 01 01 02 — Razem Artykuł XX 01 01 — Razem 5 5 5 163 440 000 10 165 000 2 483 000 176 088 000 1 971 007 720 – 41 000 000 163 440 000 10 165 000 2 483 000 176 088 000 1 930 007 720

XX 01 01 02 01 XX 01 01 02 02 XX 01 01 02 03

XX 01 02 XX 01 02 01 XX 01 02 01 01 XX 01 02 01 02 XX 01 02 01 03

Wydatki związane z personelem zewnętrznym i inne wydatki na zarządzanie Personel zewnętrzny pracujący w instytucji Pracownicy kontraktowi Personel agencyjny oraz pomoc techniczna i administracyjna wspierająca konkretne działania Krajowi i międzynarodowi urzędnicy służby cywilnej oraz personel z sektora prywatnego czasowo przypisany instytucji Niepełnosprawni stażyści Pozycja XX 01 02 01 — Razem 5 5 61 996 229 (2) 24 440 399 (3) 61 996 229 (2) 24 440 399 (3)

5 5

38 857 381 (4) — 125 294 009

38 857 381 (4) — 125 294 009

XX 01 02 01 04

XX 01 02 02 XX 01 02 02 01

Personel zewnętrzny w delegaturach Komisji Wspólnot Europejskich Wynagrodzenia innego personelu 5 57 404 000 57 404 000

(1)  (2)  (3)  (4) 

Środki w wysokości 26 597 280 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 744 771 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 219 601 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 533 619 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/89 KOMISJA

ROZDZIAŁ XX 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE PRZYPISANE OBSZAROM POLITYKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja Podpozycja XX 01 02 02 02 XX 01 02 02 03

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Szkolenie młodszych ekspertów i oddelegowanych ekspertów krajowych Wydatki na inny personel i płatności za inne usługi Pozycja XX 01 02 02 — Razem

5 5

7 100 000 2 228 000 66 732 000

7 100 000 2 228 000 66 732 000

XX 01 02 11 XX 01 02 11 01 XX 01 02 11 02 XX 01 02 11 03 XX 01 02 11 04 XX 01 02 11 05 XX 01 02 11 06

Inne wydatki na zarządzanie instytucją Wydatki na podróże służbowe i cele reprezentacyjne Koszty konferencji i spotkań Posiedzenia komitetów Analizy i konsultacje Opracowywanie systemów zarządzania i systemów informacyjnych Szkolenia specjalistyczne i z zakresu zarządzania Pozycja XX 01 02 11 — Razem 5 5 5 5 5 5 64 057 500 (1) 33 352 417 (2) 22 108 700 (3) 10 914 500 (4) 27 152 250 (5) 16 156 507 (6) 173 741 874 64 057 500 (1) 33 352 417 (2) 22 108 700 (3) 10 914 500 (4) 27 152 250 (5) 16 156 507 (6) 173 741 874

XX 01 02 12 XX 01 02 12 01 XX 01 02 12 02

Inne wydatki na zarządzanie delegaturami Komisji Wspólnot Europejskich Wydatki na podróże służbowe, konferencje i cele reprezentacyjne Szkolenia specjalistyczne dla urzędników Pozycja XX 01 02 12 — Razem Artykuł XX 01 02 — Razem 5 5 16 162 000 950 000 17 112 000 382 879 883 16 162 000 950 000 17 112 000 382 879 883

XX 01 03 XX 01 03 01 XX 01 03 01 03 XX 01 03 01 04

Wydatki na urządzenia, wyposażenie, usługi i budynki delegatur Komisji Wspólnot Europejskich Wydatki związane z urządzeniami, wyposażeniem i usługami na rzecz Komisji Wyposażenie i meble Wydatki na usługi i inne koszty operacyjne Pozycja XX 01 03 01 — Razem 5 5 80 375 335 (7) 49 291 252 (8) 129 666 587 80 375 335 (7) 49 291 252 (8) 129 666 587

XX 01 03 02 XX 01 03 02 01

Wydatki delegatur Komisji Wspólnot Europejskich na budynki i koszty pochodne Nabywanie, wynajem i koszty pochodne 5 116 500 000 116 500 000

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) 

Środki w wysokości 692 500 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.