Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 43

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 43

Strona 43 z 113

2 000 000 7 000 000

2 000 000 7 350 000

2 000 000 7 000 000

2 000 000 7 350 000

02 02 04

Regulacja poświęcona małym przedsiębiorstwom (Small Business Act) Artykuł 02 02 04 — Razem

1.1

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

02 02 05

Program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach rozszerzenia Program na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach rozszerzenia Projekt pilotażowy — Działania promujące współpracę i partnerstwo między mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Artykuł 02 02 05 — Razem

02 02 05 01

1.1

p.m.

180 000

p.m.

180 000

02 02 05 05

1.1

p.m. p.m.

560 000 740 000

p.m. p.m.

560 000 740 000

02 02 06

Projekt pilotażowy — Regiony wiedzy Artykuł 02 02 06 — Razem

1.1

p.m. p.m.

131 000 131 000

p.m. p.m.

131 000 131 000

02 02 08

Działanie przygotowawcze — Europejskie Modelowe Ośrodki Turystyczne Artykuł 02 02 08 — Razem

1.1

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

2 500 000 2 500 000

02 02 09

Działania przygotowawcze — Unia Europejska i jej rola w zglobalizowanym świecie Artykuł 02 02 09 — Razem

1.1

p.m. p.m.

1 200 000 1 200 000

p.m. p.m.

1 200 000 1 200 000

02 02 10

Projekt pilotażowy — Transfer technologii Artykuł 02 02 10 — Razem

1.1

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

02 02 11

Działania przygotowawcze — Usługi operacyjne GMES Artykuł 02 02 11 — Razem

1.1

3 000 000 3 000 000

1 000 000 1 000 000

3 000 000 3 000 000

1 000 000 1 000 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/107 KOMISJA

ROZDZIAŁ 02 02 — KONKURENCYJNOŚĆ, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 02 02 12

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Projekt pilotażowy — Ułatwienie rzemieślnikom i małym przedsię­ biorstwom budowlanym uzyska­ nia ubezpieczeń w dążeniu do zachęcania do innowacyjności i promowania technologii ekolo­ gicznych w Unii Europejskiej 1.1 Artykuł 02 02 12 — Razem Działania przygotowawcze — możliwości umiędzynaradawiania MŚP Artykuł 02 02 13 — Razem Zrównoważona turystyka Artykuł 02 02 14 — Razem Rozdział 02 02 — Ogółem

p.m. p.m.

250 000 250 000

p.m. p.m.

250 000 250 000

02 02 13

1.1 1.1

1 500 000 1 500 000 300 000 300 000 156 610 000

1 500 000 1 500 000 300 000 300 000 144 914 850 – 28 300 000

1 500 000 1 500 000 300 000 300 000 156 610 000

1 500 000 1 500 000 300 000 300 000 116 614 850

02 02 14

02 02 01 

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

139 210 000

125 951 950

– 28 300 000

139 210 000

97 651 950

Uwagi Środki te mają służyć poprawie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), promowaniu innowacji, w  tym innowacji ekologicznych, i  wsparciu przedsiębiorstw oraz reform administracyjnych i  gospo­ darczych związanych z innowacjami. Do wdrażanych środków należą w szczególności: — sieci łączące różne zainteresowane strony, — projekty zastosowań w warunkach rynkowych i inne środki wsparcia na rzecz wdrażania innowacji, — analizy i tworzenie polityki oraz jej koordynowanie z polityką krajów uczestniczących, — wymiana i rozpowszechnianie informacji, podnoszenie świadomości, — wsparcie wspólnych działań państw członkowskich lub regionów, oraz inne środki objęte Programem ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 43 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.