Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 46

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 46

Strona 46 z 113

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/115 KOMISJA

TYTUŁ 04 ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

ROZDZIAŁ  04 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 04 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ZA­ TRUDNIENIE I SPRAWY SPO­ ŁECZNE Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Zatrudnienie i spra­ wy społeczne Artykuł 04 01 01 — Razem

04 01 01

5

61 123 534 (1) 61 123 534

– 1 396 197 – 1 396 197

59 727 337 (1) 59 727 337

04 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 04 01 02 — Razem 5 5 4 974 700 7 718 175 12 692 875 4 974 700 7 718 175 12 692 875

04 01 02 01 04 01 02 11

04 01 03

Wydatki związane z urządzeniami, wyposażeniem i usługami w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne Artykuł 04 01 03 — Razem

5

4 462 627 4 462 627

4 462 627 4 462 627

04 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Zatrudnienie i sprawy społeczne Europejski Fundusz Społeczny (EFS) oraz nieoperacyjna pomoc techniczna — Wydatki na administrację i zarządzanie

04 01 04 01

1.2

16 500 000

16 500 000

04 01 04 02

Stosunki pomiędzy pracownikami a pracodawcami i dialog społeczny — Wydatki na administrację i zarządzanie 1.1 EURES (Europejskie Służby ds. Zatrudnienia) — Wydatki na administrację i zarządzanie Analizy i badania dotyczące sytuacji socjalnej, demografii i rodziny — Wydatki na administrację i zarządzanie

60 000

60 000

04 01 04 04

1.1

470 000

470 000

04 01 04 06

1.1

100 000

100 000

(1)  Środki w wysokości 905 734 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/116 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 04 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 04 01 04 08

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Swobodny przepływ pracowni­ ków, koordynacja systemów za­ bezpieczenia społecznego i działań na rzecz osób niepełno­ sprawnych i migrantów, w tym migrantów z państw trzecich — Wydatki na administrację i zarzą­ dzanie Program Progress — Wydatki na administrację i zarządzanie Instrument przedakcesyjny (IPA) — Komponent dotyczący rozwo­ ju zasobów ludzkich — Wydatki na administrację i zarządzanie

1.1 1.1

280 000 3 650 000

280 000 3 650 000

04 01 04 10 04 01 04 13

4

1 900 000

1 900 000

04 01 04 14

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EGF) — Wydatki na administrację i zarządzanie 1.1 Artykuł 04 01 04 — Razem Rozdział 04 01 — Ogółem

p.m. 22 960 000 101 239 036 – 1 396 197

p.m. 22 960 000 99 842 839

04 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Zatrudnienie i sprawy społeczne”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

61 123 534 ( )

1

– 1 396 197

59 727 337 (1)

(1) Środki w wysokości 905 734 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/117

TYTUŁ  05 ROLNICTWO I  ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

L 78/118 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 05 ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Cele ogólne — Wspieranie silnego i konkurencyjnego sektora rolnictwa, w ramach którego przestrzega się wysokich norm ochrony środowiska i produkcji, zapewniając jednocześnie godny poziom życia społeczności rolniczej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.