Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 48

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 48

Strona 48 z 113

p.m.

05 01 04 08

2 1.1

p.m. p.m. 15 419 000

p.m. p.m. 15 419 000

05 01 04 09

05 01 06

Wydatki na analizy i inspekcje rolne, komunikację oraz organ pojednawczy w związku z rozliczeniami rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, EFRG oraz EFRROW Artykuł 05 01 06 — Razem Rozdział 05 01 — Ogółem

5

500 000 500 000 133 382 202 – 2 173 288

500 000 500 000 131 208 914

05 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

95 143 362 (1)

(1) Środki w wysokości 1 409 843 euro ujęto w art 40 01 40.

– 2 173 288

92 970 074 (1)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/121 KOMISJA

ROZDZIAŁ  05 02  —  INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 02 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

INTERWENCJE NA RYN­ KACH ROLNYCH Zboża Refundacje wywozowe do zboża Interwencyjne składowanie zbóż Interwencje na rynku skro­ bi Inne środki (zboża) Artykuł 05 02 01 — Razem 2 2 2 2 p.m. 500 000 39 621 745 94 337 40 216 082 p.m. 500 000 39 621 745 94 337 40 216 082 p.m. 500 000 39 621 745 94 337 40 216 082 p.m. 500 000 39 621 745 94 337 40 216 082

05 02 01 05 02 01 01

05 02 01 02

05 02 01 03

05 02 01 99

05 02 02 05 02 02 01

Ryż Refundacje wywozowe do ryżu Interwencyjne składowanie ryżu Inne środki (ryż) Artykuł 05 02 02 — Razem 2 2 2 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

05 02 02 02

05 02 02 99

05 02 03

Refundacje do produktów niewyszczególnionych w załączniku 1 Artykuł 05 02 03 — Razem

2

127 000 000 127 000 000

127 000 000 127 000 000

– 37 300 000 – 37 300 000

– 37 300 000 – 37 300 000

89 700 000 89 700 000

89 700 000 89 700 000

05 02 04 05 02 04 01

Programy żywnościowe Programy dla osób poszkodowanych Pomoc żywnościowa Inne środki (programy żywnościowe) Artykuł 05 02 04 — Razem 2 2 2 500 000 000 100 000 p.m. 500 100 000 500 000 000 100 000 p.m. 500 100 000 – 22 100 000 – 22 100 000 – 22 100 000 – 22 100 000 477 900 000 100 000 p.m. 478 000 000 477 900 000 100 000 p.m. 478 000 000

05 02 04 02 05 02 04 99

05 02 05 05 02 05 01

Cukier Refundacje wywozowe do cukru i izoglukozy Refundacje produkcyjne do cukru wykorzystywanego w przemyśle chemicznym 2 177 000 000 177 000 000 177 000 000 177 000 000

05 02 05 03

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

L 78/122 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 05 02 — INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 02 05 08 05 02 05 99

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Środki w odniesieniu do składowania cukru Inne środki (cukier) Artykuł 05 02 05 — Razem

2 2

5 000 000 300 000 182 300 000

5 000 000 300 000 182 300 000

– 35 200 000

– 35 200 000

– 30 200 000 300 000

– 30 200 000 300 000 147 100 000

– 35 200 000

– 35 200 000

147 100 000

05 02 06 05 02 06 03

Oliwa z oliwek Środki w odniesieniu do składowania oliwy z oliwek Środki na rzecz poprawy jakości Inne środki (oliwa z oliwek) Artykuł 05 02 06 — Razem

2 2 2

p.m. 45 281 993 1 200 000 46 481 993

p.m. 45 281 993 1 200 000 46 481 993

p.m. 45 281 993 1 200 000 46 481 993

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.