Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 49

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 49

Strona 49 z 113

p.m. 45 281 993 1 200 000 46 481 993

05 02 06 05 05 02 06 99

05 02 07 05 02 07 01 05 02 07 02

Rośliny włókniste Pomoc w odniesieniu do włókna lnianego i konopi Pomoc w odniesieniu do bawełny Artykuł 05 02 07 — Razem 2 2 19 810 872 p.m. 19 810 872 19 810 872 p.m. 19 810 872 19 810 872 p.m. 19 810 872 19 810 872 p.m. 19 810 872

05 02 08 05 02 08 01 05 02 08 02

Warzywa i owoce Refundacje wywozowe do owoców i warzyw Wyrównania za wycofanie i skup interwencyjny Fundusze operacyjne dla organizacji producentów Pomoc produkcyjna na przetwory z pomidorów Pomoc produkcyjna na produkty na bazie owoców Interwencja w odniesieniu do suszonych winogron i fig Wyrównania w celu promowania przetwórstwa owoców cytrusowych Bezpłatna dystrybucja warzyw i owoców 2 2 2 2 100 000 2 000 000 260 000 000 94 337 100 000 2 000 000 260 000 000 94 337 100 000 2 000 000 260 000 000 94 337 100 000 2 000 000 260 000 000 94 337

05 02 08 03

05 02 08 06

05 02 08 07

2

94 337

94 337

94 337

94 337

05 02 08 08

2

100 000

100 000

100 000

100 000

05 02 08 09

2 2

37 000 000 100 000

37 000 000 100 000

37 000 000 100 000

37 000 000 100 000

05 02 08 10

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/123 KOMISJA

ROZDZIAŁ 05 02 — INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 02 08 11

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Pomoc dla grup producen­ tów na wstępne pozwole­ nia Inne środki (warzywa i owoce) Artykuł 05 02 08 — Razem

2 2

44 000 000 100 000 343 588 674

44 000 000 100 000 343 588 674

44 000 000 100 000 343 588 674

44 000 000 100 000 343 588 674

05 02 08 99

05 02 09 05 02 09 01

Produkty sektora uprawy winorośli Refundacje wywozowe do produktów sektora uprawy winorośli Składowanie wina i moszczu winnego Destylacja wina Środki w odniesieniu do składowania alkoholu Pomoc na wykorzystanie moszczu Premie za stałe zaniechanie uprawy w odniesieniu do obszarów uprawy winorośli Restrukturyzacja i konwersja winnic Krajowe programy wsparcia dla sektora wina Plan karczowania Inne środki (sektor uprawy winorośli) Artykuł 05 02 09 — Razem

2 2 2 2 2

p.m. 30 000 000 18 000 000 15 000 000 13 000 000

p.m. 30 000 000 18 000 000 15 000 000 13 000 000

p.m. 30 000 000 18 000 000 15 000 000 13 000 000

p.m. 30 000 000 18 000 000 15 000 000 13 000 000

05 02 09 02 05 02 09 03 05 02 09 04 05 02 09 05 05 02 09 06

2 2 2 2 2

11 000 000 100 000 794 240 000 437 725 934 1 900 000

11 000 000 100 000 794 240 000 437 725 934 1 900 000

11 000 000 100 000 794 240 000 437 725 934 1 900 000 1 320 965 934

11 000 000 100 000 794 240 000 437 725 934 1 900 000 1 320 965 934

05 02 09 07 05 02 09 08 05 02 09 09 05 02 09 99

1 320 965 934 1 320 965 934

05 02 10 05 02 10 01

Promocja Działania promocyjne — Płatności dokonywane przez państwa członkowskie Działania promocyjne — Płatności bezpośrednie dokonywane przez Wspólnotę Europejską Inne środki (promocja) Artykuł 05 02 10 — Razem

2

56 000 000

56 000 000

56 000 000

56 000 000

05 02 10 02

2 2

2 119 000 p.m. 58 119 000

2 119 000 p.m. 58 119 000

2 119 000 p.m. 58 119 000

2 119 000 p.m. 58 119 000

05 02 10 99

L 78/124 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 05 02 — INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 02 11

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Inne produkty/środki sek­ tora roślinnego Susz paszowy POSEI (z wyjątkiem pomo­ cy bezpośredniej oraz MARE 11 02 03) Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy (bez SANCO 17 03 02) Inne środki (inne produkty/środki sektora roślinnego) Artykuł 05 02 11 — Razem 2 145 000 000 145 000 000 – 18 400 000 – 18 400 000 126 600 000 126 600 000

05 02 11 01 05 02 11 04

2

235 000 000

235 000 000

– 8 800 000

– 8 800 000

226 200 000

226 200 000

05 02 11 05

2

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

05 02 11 99

2

2 200 000

2 200 000

2 200 000

2 200 000

386 700 000

386 700 000

– 27 200 000

– 27 200 000

359 500 000

359 500 000

05 02 12

Mleko i przetwory mleczne Refundacje do mleka i przetworów mlecznych Interwencyjne składowanie odtłuszczonego mleka w proszku Pomoc na zbyt mleka odtłuszczonego Interwencyjne składowanie masła i śmietany Inne środki w odniesieniu do tłuszczu maślanego Interwencyjne składowanie sera Mleko podawane w szkołach Inne środki (mleko i przetwory mleczne) Artykuł 05 02 12 — Razem 2 9 433 749 9 433 749 9 433 749 9 433 749

05 02 12 01

05 02 12 02

2 2 2 2 2 2 2

p.m. p.m. 16 980 747 18 867 497 22 640 997 69 000 000 943 375

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 49 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.