Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 50

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 50

Strona 50 z 113

p.m. p.m. 16 980 747 18 867 497 22 640 997 69 000 000 943 375

p.m. p.m. 16 980 747 18 867 497 22 640 997 69 000 000 943 375

p.m. p.m. 16 980 747 18 867 497 22 640 997 69 000 000 943 375

05 02 12 03

05 02 12 04

05 02 12 05

05 02 12 06

05 02 12 08

05 02 12 99

137 866 365

137 866 365

137 866 365

137 866 365

05 02 13 05 02 13 01

Wołowina i cielęcina Refundacje do wołowiny i cielęciny Interwencyjne składowanie wołowiny i cielęciny 2 2 25 000 000 p.m. 25 000 000 p.m. 25 000 000 p.m. 25 000 000 p.m.

05 02 13 02

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/125 KOMISJA

ROZDZIAŁ 05 02 — INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 02 13 03

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Wyjątkowe środki wspar­ cia Refundacje do żywych zwierząt Inne środki (wołowina i cielęcina) Artykuł 05 02 13 — Razem

2 2 2

17 000 000 8 490 374 94 337

17 000 000 8 490 374 94 337

17 000 000 8 490 374 94 337

17 000 000 8 490 374 94 337

05 02 13 04

05 02 13 99

50 584 711

50 584 711

50 584 711

50 584 711

05 02 14 05 02 14 01

Mięso baranie i kozie Interwencje w formie składowania mięsa baraniego i koziego Inne środki (mięso baranie i kozie) Artykuł 05 02 14 — Razem

2 2

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m.

05 02 14 99

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 15

Wieprzowina, jaja i drób, produkty pszczelarskie i inne produkty zwierzęce Refundacje do wieprzowiny Interwencje w odniesieniu do wieprzowiny Wyjątkowe środki wspierania rynku w odniesieniu do wieprzowiny Refundacje do jaj Refundacje do mięsa drobiowego Specjalna pomoc dla pszczelarstwa Wyjątkowe środki wspierania rynku w sektorze drobiu i jaj Inne środki (wieprzowina, drób, jaja, produkty pszczelarskie, inne produkty zwierzęce) Artykuł 05 02 15 — Razem

05 02 15 01

2

66 000 000

66 000 000

66 000 000

66 000 000

05 02 15 02

2

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

05 02 15 03

2 2

p.m. 5 660 249

p.m. 5 660 249

p.m. 5 660 249

p.m. 5 660 249

05 02 15 04 05 02 15 05

2

93 394 111

93 394 111

93 394 111

93 394 111

05 02 15 06

2

22 640 997

22 640 997

22 640 997

22 640 997

05 02 15 07

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 02 15 99

2

94 337

94 337

94 337

94 337

195 789 694

195 789 694

195 789 694

195 789 694

L 78/126 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 05 02 — INTERWENCJE NA RYNKACH ROLNYCH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 02 16 05 02 16 01 05 02 16 02

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Fundusz restrukturyzacji sektora cukru Fundusz restrukturyzacji sektora cukru Rozliczenia związane z funduszem restruktury­ zacji sektora cukru Artykuł 05 02 16 — Razem Rozdział 05 02 — Ogółem 2 p.m. p.m. p.m. p.m.

2

p.m. p.m.

p.m. p.m.

p.m. p.m. 3 287 723 325

p.m. p.m. 3 287 723 325

3 409 523 325 3 409 523 325 – 121 800 000 – 121 800 000

Uwagi Zgodnie z art. 18 i 154 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie artykułu 6 7 0 ogólnego zestawie­ nia dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków w  ramach dowolnej pozycji niniejszego rozdziału.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 50 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.