Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 53

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 53

Strona 53 z 113

p.m.

– 13 200 000

– 13 200 000

– 13 200 000

– 13 200 000

p.m.

p.m.

– 13 200 000

– 13 200 000

– 13 200 000

– 13 200 000

05 04 02

Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Orientacji EFOGR — Zakończenie wcześniejszych programów

05 04 02 01 Zakończenie działalności

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji — Regiony celu 1 (2000–2006)

2

p.m.

686 889 641

– 249 400 000

p.m.

437 489 641

05 04 02 02 Zakończenie specjalnego

programu na rzecz pokoju i pojednania w Irlandii Północnej i granicznych hrabstwach Irlandii (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 02 03 Zakończenie

wcześniejszych programów w regionach celów 1 i 6 (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 02 04 Zakończenie

wcześniejszych programów w regionach celu 5b) (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 02 05 Zakończenie

wcześniejszych programów poza regionami celu 1 (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

L 78/130 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 05 04 — ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

05 04 02 06 Zakończenie programu

Leader (2000–2006)

2

p.m.

139 000 000

– 98 400 000

p.m.

40 600 000

05 04 02 07 Zakończenie wcześniej­

szych inicjatyw wspólno­ towych (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 02 08 Zakończenie wcześniej­

szych środków innowa­ cyjnych (sprzed 2000 r.)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 02 09 Zakończenie działalności

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Orientacji — Operacyjna pomoc techniczna (2000–2006)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Artykuł 05 04 02 — Razem

p.m.

825 889 641

– 347 800 000

p.m.

478 089 641

05 04 03

Inne środki

05 04 03 01 Leśnictwo (nieobjęte

EFRG i EFFROW)

2

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

05 04 03 02 Roślinne i zwierzęce

zasoby genetyczne — Zakończenie wcześniejszych działań

2

p.m.

3 000 000

p.m.

3 000 000

Artykuł 05 04 03 — Razem

p.m.

3 000 000

p.m.

3 000 000

05 04 04

Przejściowy instrument finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sekcji Gwarancji EFOGR w nowych państwach członkowskich — Zakończenie programów (2004–2006)

2

p.m.

182 000 000

– 111 200 000

p.m.

70 800 000

Artykuł 05 04 04 — Razem

p.m.

182 000 000

– 111 200 000

p.m.

70 800 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/131 KOMISJA

ROZDZIAŁ 05 04 — ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 05 04 05

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Rozwój obszarów wiej­ skich finansowany z Europejskiego Fundu­ szu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2007–2013) woju obszarów wiejskich 2 2 14 223 504 584 21 913 625 14 245 418 209 9 135 331 205 – 249 840 000 – 1 650 000 000 9 900 000 9 145 231 205 – 249 840 000 – 1 650 000 000 13 973 664 584 21 913 625 13 995 578 209 13 982 378 209 7 485 331 205 9 900 000 7 495 231 205 8 033 920 846

05 04 05 01 Programy na rzecz roz­

05 04 05 02 Operacyjna pomoc tech­

niczna

Artykuł 05 04 05 — Razem Rozdział 05 04 — Ogółem

14 245 418 209 10 156 120 846 – 263 040 000 – 2 122 200 000

05 04 01 

Rozwój obszarów wiejskich finansowany z Sekcji Gwarancji EFOGR — Okres programowania 2000–2006 Uwagi Zgodnie z art. 18 i 154 rozporządzenia finansowego każdy dochód uzyskany na podstawie artykułu 6 7 0 ogólnego zestawie­ nia dochodów może stanowić podstawę udostępnienia dodatkowych środków w ramach dowolnej pozycji tego artykułu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 53 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.