Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 57

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 57

Strona 57 z 113

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/135

TYTUŁ  06 ENERGIA I  TRANSPORT

L 78/136 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 06 ENERGIA I TRANSPORT

Cele ogólne — Udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim konkurencyjnych systemów i usług energetycznych i transportowych. — Usunięcie związku między mobilnością i  jej negatywnymi skutkami ubocznymi i  osiągnięcie bardziej zrównoważonej produkcji i  zużycia energii. — Stworzenie warunków umożliwiających stałe i bezpieczne dostawy energii i usługi transportowe dla UE. — Ochrona obywateli europejskich poprzez zwiększenie bezpieczeństwa transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz poprzez wspieranie praw konsumentów i minimalnych norm pracy dla pracowników tych sektorów. — Upowszechnienie na skalę międzynarodową polityki Unii w  zakresie konkurencyjnych, zrównoważonych, bezpiecznych i  pewnych trans­ portu i energii. — Rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, które przyczyniałyby się do formułowania i wdrażania polityk w zakresie transportu i energii.

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Tytuł Rozdział 06 01

Treść

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ENERGIA I TRANSPORT TRANSPORT LĄDOWY, LOTNI­ CZY I MORSKI SIECI TRANSEUROPEJSKIE ENERGIA KONWENCJONALNA I ODNAWIALNA ENERGIA JĄDROWA BADANIA NAUKOWE ZWIĄZA­ NE Z ENERGIĄ I TRANSPORTEM BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA UŻYTKOWNIKÓW ENERGII I TRANSPORTU

146 140 351 1 002 295 000 947 786 000 95 681 400 277 700 000 264 795 000

146 140 351 909 332 660 830 850 000 72 022 165 130 500 000 241 799 613

– 1 955 533

– 1 955 533

144 184 818

144 184 818 858 132 660 830 850 000 72 022 165 130 500 000 241 799 613

06 02 06 03 06 04 06 05 06 06 06 07

– 51 200 000 1 002 295 000 947 786 000 95 681 400 277 700 000 264 795 000

3 000 000

6 710 500 2 337 355 289 – 1 955 533

3 000 000 – 53 155 533 2 735 442 218

6 710 500 2 284 199 756

Tytuł 06 — Ogółem 2 737 397 751

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/137 KOMISJA

TYTUŁ 06 ENERGIA I TRANSPORT

ROZDZIAŁ  06 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ENERGIA I TRANSPORT”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 06 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ENER­ GIA I TRANSPORT Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Energia i transport Artykuł 06 01 01 — Razem

06 01 01

5

85 610 334 (1) 85 610 334

– 1 955 533 – 1 955 533

83 654 801 (1) 83 654 801

06 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Energia i transport Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 06 01 02 — Razem 5 5 4 647 058 (2) 6 445 072 (3) 11 092 130 4 647 058 (2) 6 445 072 (3) 11 092 130

06 01 02 01 06 01 02 11

06 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Energia i transport Artykuł 06 01 03 — Razem

5

5 937 887 (4) 5 937 887

5 937 887 (4) 5 937 887

06 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Energia i transport Program Marco Polo II — Wydatki na administrację i zarządzanie Transport — Wydatki na administrację i zarządzanie Energia konwencjonalna — Wydatki na administrację i zarządzanie Wsparcie finansowe na projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w ramach transeuropejskiej sieci transportowej — Wydatki na administrację i zarządzanie

06 01 04 01

1.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 57 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.