Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 59

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 59

Strona 59 z 113

19 593 000

19 593 000

19 593 000

19 593 000

06 02 01 02

1.1

11 947 000 31 540 000

9 587 000 29 180 000

11 947 000 31 540 000

9 587 000 29 180 000

06 02 02

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Dotacja w ramach tytułów 1 i 2 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Dotacja w ramach tytułu 3 Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu — Środki związane ze zwalczaniem zanieczyszczeń Artykuł 06 02 02 — Razem

06 02 02 01

1.1

17 550 000

17 550 000

17 550 000

17 550 000

06 02 02 02

1.1

6 885 000

8 650 000

6 885 000

8 650 000

06 02 02 03

1.1

18 900 000 43 335 000

22 100 000 48 300 000

18 900 000 43 335 000

22 100 000 48 300 000

06 02 03

Działania wspierające europejską politykę transportową i ochronę praw pasażerów Artykuł 06 02 03 — Razem

1.1

17 600 000 17 600 000

14 500 000 14 500 000 31 182 875 31 182 875

17 600 000 17 600 000 60 350 000 60 350 000

14 500 000 14 500 000 31 182 875 31 182 875

06 02 06

Program Marco Polo II Artykuł 06 02 06 — Razem

1.1

60 350 000 60 350 000

06 02 07

Zakończenie programu Marco Polo II Artykuł 06 02 07 — Razem

1.1

— —

6 000 000 6 000 000

— —

6 000 000 6 000 000

06 02 08 06 02 08 01

Europejska Agencja Kolejowa Europejska Agencja Kolejowa — Dotacja w ramach tytułów 1 i 2

1.1

10 860 000

10 860 000

10 860 000

10 860 000

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/141 KOMISJA

ROZDZIAŁ 06 02 — TRANSPORT LĄDOWY, LOTNICZY I MORSKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 06 02 08 02

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Europejska Agencja Kolejowa — Dotacja w ramach tytułu 3 Artykuł 06 02 08 — Razem

1.1

5 200 000 16 060 000

5 200 000 16 060 000

5 200 000 16 060 000

5 200 000 16 060 000

06 02 09 06 02 09 01 06 02 09 02

Organ Nadzorczy Galileo Organ Nadzorczy Galileo — Dotacja w ramach tytułów 1 i 2 Organ Nadzorczy Galileo — Dotacja w ramach tytułu 3 Artykuł 06 02 09 — Razem 1.1 1.1 4 500 000 910 000 (1) 5 410 000 1.1 828 000 000 828 000 000 1 002 295 000 4 500 000 910 000 (1) 5 410 000 758 699 785 758 699 785 909 332 660 – 51 200 000 – 51 200 000 4 500 000 910 000 (1) 5 410 000 828 000 000 828 000 000 4 500 000 910 000 (1) 5 410 000 707 499 785 707 499 785 858 132 660

06 02 10

Europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo) Artykuł 06 02 10 — Razem Rozdział 06 02 — Ogółem

– 51 200 000 1 002 295 000

06 02 10 

Europejskie programy nawigacji satelitarnej (EGNOS i Galileo)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

828 000 000

758 699 785

– 51 200 000

828 000 000

707 499 785

Uwagi Wkład Wspólnoty przeznaczony na europejskie programy GNSS przyznaje się w celu współfinansowania: a) b) działań związanych z fazą rozmieszczania, obejmującą budowę i umieszczanie na orbicie satelitów, jak również stworze­ nie pełnej infrastruktury naziemnej; z jednej strony — pierwszej serii działań związanych z uruchomieniem fazy operacyjnej, które obejmują zarządzanie sa­ telitą oraz infrastrukturą naziemną, a z drugiej strony — stałego utrzymania i unowocześniania systemu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 59 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.