Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 6

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 6

Strona 6 z 113

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/9

TABELA 3 Określenie stawki jednolitej i podział zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. c) decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 4)

1 % dochodu narodowego brutto (1) Jednolita stawka zasobów własnych z „podstawy dodatkowej” (2) Zasoby własne z „podstawy dodatkowej” wg stawki jednolitej (3) = (1) × (2)

Państwo członkowskie

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

1

3 366 925 000 336 984 000 1 255 850 000 2 361 997 000 23 873 559 000 137 713 000 1 393 015 000 2 353 055 000 10 282 454 000 19 214 436 000 14 861 178 000 168 482 000 195 331 000 282 482 000 280 413 000 892 976 000 55 058 000 5 783 344 000 2 702 321 000 2 970 415 000 1 542 640 000 1 265 290 000 354 203 000 658 127 000 1 781 926 000 2 852 008 000 14 704 913 000 115 927 095 000 0,7072468 (1)

2 381 246 881 238 330 851 888 195 875 1 670 514 784 16 884 497 842 97 397 076 985 205 380 1 664 190 583 7 272 232 531 13 589 348 082 10 510 520 358 119 158 353 138 147 222 199 784 486 198 321 193 631 554 405 38 939 593 4 090 251 449 1 911 207 839 2 100 816 458 1 091 027 180 894 872 284 250 508 933 465 458 205 1 260 261 434 2 017 073 488 10 400 002 439 81 989 065 204

( ) Obliczenie stawki: (81 989 065 204) / (115 927 095 000) = 0,707246784748639

L 78/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TABELA 4 Obliczenie obniżki brutto wkładów Niderlandów i Szwecji opartych na DNB na 2009 r. oraz jej finansowania zgodnie z art. 2 ust. 5 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 6)

Państwo członkowskie Obniżka brutto (1) Procentowy udział w podstawach DNB (2) Klucz DNB zastosowany do obniżki brutto (3) Finansowanie obniżki na rzecz Niderlandów i Szwecji (4) = (1) + (3)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem – 830 921 320 – 165 083 706 – 665 837 614

2,90 0,29 1,08 2,04 20,59 0,12 1,20 2,03 8,87 16,57 12,82 0,15 0,17 0,24 0,24 0,77 0,05 4,99 2,33 2,56 1,33 1,09 0,31 0,57 1,54 2,46 12,68 100,00

24 132 838 2 415 373 9 001 455 16 929 896 171 116 590 987 074 9 984 602 16 865 803 73 700 719 137 721 768 106 519 271 1 207 615 1 400 058 2 024 724 2 009 894 6 400 512 394 635 41 452 810 19 369 209 21 290 805 11 057 057 9 069 117 2 538 792 4 717 204 12 772 168 20 442 108 105 399 223 830 921 320

24 132 838 2 415 373 9 001 455 16 929 896 171 116 590 987 074 9 984 602 16 865 803 73 700 719 137 721 768 106 519 271 1 207 615 1 400 058 2 024 724 2 009 894 6 400 512 394 635 – 624 384 804 19 369 209 21 290 805 11 057 057 9 069 117 2 538 792 4 717 204 12 772 168 – 144 641 598 105 399 223 0

Deflator cen PKB UE, w EUR, (prognoza gospodarcza z wiosny 2008 r.): (a) 2004 EU-25 = 107,4693 / (b) 2006 EU-25 = 112,1704 / (c) 2006 EU-27 = 112,5139 / (d) 2009 EU-27 = 118,6384 Kwota ryczałtowa dla Niderlandów: w cenach z 2009 r.: 605 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 665 837 614 EUR Kwota ryczałtowa dla Szwecji: w cenach z 2009 r.: 150 000 000 EUR × [(b/a) × (d/c)] = 165 083 706 EUR

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/11

TABELA 5.1 Korekta nierównowagi budżetowej dla Zjednoczonego Królestwa za rok budżetowy 2008 zgodnie z art. 4 decyzji 2007/436/WE, Euratom (rozdział 1 5)

Opis Współczynnik (1) (%) Kwota

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.