Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 61

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 61

Strona 61 z 113

590 000

590 000

07 01 04 03

4

p.m.

p.m.

07 01 04 04

4

250 000 17 990 000 91 266 617 – 1 323 614

250 000 17 990 000 89 943 003

(1)  (2)  (3)  (4) 

Środki w wysokości 858 647 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 264 193EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 331 158 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 211 531 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/146 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 07 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ŚRODOWISKO” (ciąg dalszy)

07 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Środowisko”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

57 945 859 (1)

(1) Środki w wysokości 858 647 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 1 323 614

56 622 245 (1)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/147 KOMISJA

ROZDZIAŁ  07 03  —  WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 07 03 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

WDRAŻANIE POLITYKI I PRA­ WODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRO­ DOWISKA Zakończenie ochrony lasów Artykuł 07 03 01 — Razem 2 — — 12 500 000 12 500 000 — — 12 500 000 12 500 000

07 03 01

07 03 02

Program działań Wspólnoty na rzecz promowania organizacji pozarządowych działających głównie w dziedzinie ochrony środowiska Artykuł 07 03 02 — Razem

2

— —

p.m. p.m.

— —

p.m. p.m.

07 03 03

Zakończenie programu LIFE III (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2000–2006) — Projekty na terytorium Wspólnoty — Część I (Ochrona przyrody) Artykuł 07 03 03 — Razem

2

— —

35 000 000 35 000 000

— —

35 000 000 35 000 000

07 03 04

Zakończenie programu LIFE III (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2000–2006) — Projekty na terytorium Wspólnoty — Część II (Ochrona środowiska) Artykuł 07 03 04 — Razem

2

— —

22 000 000 22 000 000

— —

22 000 000 22 000 000

07 03 05

Zakończenie działań w ramach instrumentów finansowych LIFE I (1991–1995) oraz LIFE II (1996–1999) — Projekty na terytorium Wspólnoty — Część I (Ochrona przyrody) i część II (Ochrona środowiska) Artykuł 07 03 05 — Razem

2

— —

— —

— —

— —

07 03 06

Zakończenie działań z zakresu podnoszenia świadomości i innych działań natury ogólnej opartych na programach działań Wspólnoty w dziedzinie ochrony środowiska Artykuł 07 03 06 — Razem

2

— —

1 500 000 1 500 000

— —

1 500 000 1 500 000

07 03 07

Program LIFE + (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013) Artykuł 07 03 07 — Razem

2

300 000 000 300 000 000

147 162 150 147 162 150

– 15 000 000 – 15 000 000

300 000 000 300 000 000

132 162 150 132 162 150

L 78/148 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 07 03 08

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Ukończenie wspólnotowych ram współpracy w celu promowania zrównoważonego rozwoju tere­ nów miejskich Artykuł 07 03 08 — Razem

2

— —

p.m. p.m.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 61 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.