Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 62

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 62

Strona 62 z 113

— —

p.m. p.m.

07 03 09

Dotacja dla Europejskiej Agencji Środowiska Dotacja dla Europejskiej Agencji Środowiska — Dotacja w ramach tytułów 1 i 2 Dotacja dla Europejskiej Agencji Środowiska — Dotacja w ramach tytułu 3 Artykuł 07 03 09 — Razem

07 03 09 01

2

20 009 000

20 009 000

20 009 000

20 009 000

07 03 09 02

2

14 551 000 34 560 000

14 551 000 34 560 000 1 500 000 1 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. (2) p.m. p.m. p.m.

14 551 000 34 560 000 p.m. p.m. — — p.m. (3) p.m.

14 551 000 34 560 000 1 500 000 1 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m.

07 03 10

Działania przygotowawcze Natura 2000 Artykuł 07 03 10 — Razem

2

p.m. p.m.

07 03 11

Projekt pilotażowy — Ochrona i pielęgnowanie lasów Artykuł 07 03 11 — Razem

2

— —

07 03 12

Działania związane ze zmianami klimatycznymi Artykuł 07 03 12 — Razem

2

p.m. (1) p.m.

07 03 13

Działanie przygotowawcze — Zintegrowany system komunikacji i zarządzania ryzykiem na obszarach przybrzeżnych Artykuł 07 03 13 — Razem

2

p.m. p.m.

500 000 500 000 p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

500 000 500 000 p.m. p.m.

07 03 14

Działania w obszarze energii odnawialnej Artykuł 07 03 14 — Razem

2

p.m. p.m.

07 03 15

Projekt pilotażowy — Handel emisjami dwutlenku siarki i tlenku azotu na Morzu Bałtyckim Artykuł 07 03 15 — Razem

2

2 000 000 2 000 000

2 300 000 2 300 000

2 000 000 2 000 000

2 300 000 2 300 000

(1)  Środki w wysokości 20 000 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 01. (2)  Środki w wysokości – 20 000 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 01. (3)  Środki w wysokości p.m. EUR ujęto w pozycji 40 02 41 01.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/149 KOMISJA

ROZDZIAŁ 07 03 — WDRAŻANIE POLITYKI I PRAWODAWSTWA WSPÓLNOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 07 03 16

Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

Projekt pilotażowy — Rozwój działań prewencyjnych w celu powstrzymania pustynnienia w Europie Artykuł 07 03 16 — Razem

2

1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 260 522 150 p.m. – 15 000 000

1 000 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 340 060 000

1 000 000 1 000 000 2 500 000 2 500 000 245 522 150

07 03 17

Climate of the Carpathian basin Artykuł 07 03 17 — Razem Rozdział 07 03 — Ogółem

2

2 500 000 2 500 000 340 060 000

07 03 07 

Program LIFE + (Instrument Finansowy na rzecz Środowiska — 2007–2013)

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

300 000 000

147 162 150

– 15 000 000

300 000 000

132 162 150

Uwagi Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wsparcia finansowego dla środków i projektów przyczyniających się do realizacji, unowocześnienia i rozwoju wspólnotowej polityki i prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, w tym uwzględnienia kwe­ stii ochrony środowiska w innych politykach, przyczyniając się w ten sposób do zrównoważonego rozwoju. W szczególności program LIFE + wspiera wdrażanie szóstego programu działań w zakresie środowiska naturalnego, w tym strategii tematycz­ nych, oraz finansuje środki i  projekty o  europejskiej wartości dodanej w  ramach trzech priorytetowych obszarów: przyroda i różnorodność biologiczna, polityka i zarządzanie w zakresie ochrony środowiska oraz informacja i komunikacja.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 62 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.