Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 73

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 73

Strona 73 z 113

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/165 KOMISJA

TYTUŁ 09 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA

ROZDZIAŁ  09 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 09 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI SPOŁE­ CZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Społeczeństwo infor­ macyjne i media Artykuł 09 01 01 — Razem

09 01 01

5

39 720 951 (1) 39 720 951

– 907 315 – 907 315

38 813 636 (1) 38 813 636

09 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Społeczeństwo informacyjne i media Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 09 01 02 — Razem 5 5 2 518 093 (2) 2 351 204 (3) 4 869 297 2 518 093 (2) 2 351 204 (3) 4 869 297

09 01 02 01 09 01 02 11

09 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Społeczeństwo informacyjne i media Artykuł 09 01 03 — Razem

5

2 755 023 (4) 2 755 023

2 755 023 (4) 2 755 023

09 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Społeczeństwo informacyjne i media Ustalanie i wdrażanie wspólnotowej polityki w dziedzinie usług łączności elektronicznej — Wydatki na administrację i zarządzanie eContent plus — Promowanie europejskich treści cyfrowych — Wydatki na administrację i zarządzanie

09 01 04 01

1.1

690 000

690 000

09 01 04 02

1.1

p.m.

p.m.

(1)  (2)  (3)  (4) 

Środki w wysokości 588 589 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 132 531 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 123 748 EUR ujęto w art 40 01 40. Środki w wysokości 145 002 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/166 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 09 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE I MEDIA” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 09 01 04 03

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji — Program na rzecz wspierania poli­ tyki w zakresie technologii infor­ macyjnych i komunikacyjnych — Wydatki na administrację i zarzą­ 1.1 dzanie Safer Internet plus — Bezpieczny Internet — Wspieranie bezpiecz­ niejszego korzystania z Internetu i nowych technologii on-line — Wydatki na administrację i zarzą­ dzanie MEDIA 2007 — Program wspar­ cia europejskiego sektora audio­ wizualnego — Wydatki na administrację i zarządzanie Inne działania w sektorze audio­ wizualnym i w sektorze mediów — Wydatki na administrację i za­ rządzanie Agencja Wykonawcza ds. Eduka­ cji, Polityki Audiowizualnej i Kul­ tury — Subwencja na programy z działu 3b Artykuł 09 01 04 — Razem

1 410 000

1 410 000

09 01 04 04

1.1

180 000

180 000

09 01 04 05

3.2

500 000

500 000

09 01 04 06

3.2

50 000

50 000

09 01 04 30

3.2

8 860 000 11 690 000

8 860 000 11 690 000

09 01 05

Wydatki pomocnicze na badania naukowe w obszarze polityki Społeczeństwo informacyjne i media Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym Zewnętrzny personel naukowo-badawczy Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań naukowych Artykuł 09 01 05 — Razem Rozdział 09 01 — Ogółem 1.1 1.1 1.1 42 250 000 14 660 000 18 000 000 74 910 000 133 945 271 – 907 315 42 250 000 14 660 000 18 000 000 74 910 000 133 037 956

09 01 05 01 09 01 05 02 09 01 05 03

09 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Społeczeństwo informacyjne i media”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

39 720 951 (1)

(1) Środki w wysokości 588 589 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 73 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.