Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 75

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 75

Strona 75 z 113

L 78/170 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 11 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „GOSPODARKA MORSKA I RYBOŁÓWSTWO” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 01 04 05

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Składki na organizacje międzyna­ rodowe — Wydatki na admini­ strację i zarządzanie Kontrola i nadzór działalności połowowej na wodach Wspólno­ ty i poza nimi — Wydatki na administrację i zarządzanie Artykuł 11 01 04 — Razem

2

500 000

500 000

11 01 04 06

2

1 000 000 4 800 000

1 000 000 4 800 000

11 01 05

Wydatki pomocnicze na działania w zakresie badań naukowych w obszarze polityki Gospodarka morska i rybołówstwo Wydatki związane z personelem naukowo-badawczym Zewnętrzny personel naukowo-badawczy Inne wydatki na zarządzanie w dziedzinie badań Artykuł 11 01 05 — Razem Rozdział 11 01 — Ogółem 1.1 1.1 1.1 700 000 185 000 150 000 1 035 000 40 796 121 – 651 133 700 000 185 000 150 000 1 035 000 40 144 988

11 01 05 01 11 01 05 02 11 01 05 03

11 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Gospodarka morska i rybołówstwo”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

28 505 624 ( )

1

– 651 133

27 854 491 (1)

(1) Środki w wysokości 422 399 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/171 KOMISJA

ROZDZIAŁ  11 03  —  RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO MORSKIE

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 11 03 11 03 01 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNA­ RODOWE I PRAWO MORSKIE Międzynarodowe umowy w dzie­ dzinie rybołówstwa Artykuł 11 03 01 — Razem 2 150 830 000 (1) 150 830 000 (1) – 2 330 000 (2) 150 830 000 2 3 900 000 3 900 000 150 830 000 3 900 000 3 900 000 – 2 330 000 – 1 200 000 – 1 200 000  (2) 148 500 000 (3) 150 830 000 (3) 148 500 000 2 700 000 2 700 000 150 830 000 3 900 000 3 900 000

11 03 02

Składki na organizacje międzynarodowe Artykuł 11 03 02 — Razem

11 03 03

Prace przygotowawcze na rzecz nowych organizacji międzynarodowych w sektorze rybołówstwa i inne nieobowiązkowe składki na rzecz organizacji międzynarodowych Artykuł 11 03 03 — Razem

2

10 100 000 10 100 000

7 800 000 7 800 000

– 2 000 000 – 2 000 000

8 100 000 8 100 000

7 800 000 7 800 000

11 03 04

Wkład finansowy Wspólnoty Europejskiej do organów ustanowionych Konwencją ONZ o prawie morza z 1982 roku Artykuł 11 03 04 — Razem Rozdział 11 03 — Ogółem

2

200 000 200 000 165 030 000

200 000 200 000 162 730 000 – 5 530 000

200 000 200 000 159 500 000

200 000 200 000 162 730 000

11 03 01 

Międzynarodowe umowy w dziedzinie rybołówstwa

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

1

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania

1

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

3

Płatności

2

150 830 000 ( )

150 830 000 ( )

– 2 330 000 ( )

148 500 000 ( )

150 830 000 (3)

(1) Środki w wysokości 29 137 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 02. (2) Środki w wysokości – 28 087 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 02. (3) Środki w wysokości 1 050 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 02.

Uwagi Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z  umowami w  dziedzinie rybołówstwa, jakie Wspólnota negocjowała lub zamierza odnowić lub ponownie negocjować z państwami trzecimi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 75 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.