Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 76

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 76

Strona 76 z 113

Ponadto Wspólnota może wynegocjować nowe umowy o  współpracy partnerskiej w  zakresie rybołówstwa, które należy sfi­ nansować w ramach niniejszej pozycji budżetu. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) nr 861/2006 z dnia 22 maja 2006 r. ustanawiające wspólnotowe środki finansowe na rzecz wdra­ żania wspólnej polityki rybołówstwa oraz w obszarze prawa morza (Dz.U. L 160 z 14.6.2006, s. 1).

(1)  Środki w wysokości 29 137 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 02. (2)  Środki w wysokości – 28 087 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 02. (3)  Środki w wysokości 1 050 000 EUR ujęto w pozycji 40 02 41 02.

L 78/172 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 11 03 — RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO MORSKIE (ciąg dalszy)

11 03 01 (ciąg dalszy)

Rozporządzenia i decyzje dotyczące zawierania umów i/lub protokołów przyjętych w zakresie rybołówstwa przez Wspólnotę Europejską a rządami następujących krajów:

Kraj Rozporządzenie Data Dz.U. Czas trwania

Argentyna

Rozporządzenie (WE) nr 3447/93 obecnie nie obowiązuje żaden protokół

28 września 1993 r.

L 318 z 20.12.1993

24.5.1994 do 23.5.1999

Republika Zielo­ nego Przylądka

Rozporządzenie (WE) nr 2321/90 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1927/2004 Rozporządzenie (WE) nr 2027/2006

24 lipca 1990 r. 21 października 2004 r. 19 grudnia 2006 r. 3 maja 1988 r. 6 października 2005 r. 19 grudnia 1990 r. 4 kwietnia 2001 r. 26 stycznia 2004 r. 25 czerwca 2005 r. 17 marca 2008 r. 9 listopada 1998 r. 25 marca 2002 r. 16 kwietnia 2007 r. 29 stycznia 1985 r.

L 212 z 9.8.1990 L 332 z 6.11.2004 L 414 z 30.12.2006 L 137 z 2.6.1988 L 267 z 12.10.2005 L 379 z 31.12.1990 L 102 z 12.4.2001 L 27 z 30.1.2004 L 164 z 21.6.2005 L 75 z 18.3.2008 L 308 z 18.11.1998 L 89 z 5.4.2002 L 109 z 26.4.2007 L 29 z 1.2.1985 3.12.2001 do 2.12.2005 3.12.2005 do 2.12.2011 1.7.2000 do 30.6.2003 1.7.2003 do 30.6.2004 1.7.2004 do 30.6.2007 1.7.2007 do 30.6.2013 1.1.2005 do 31.12.2010 1.7.2004 do 30.6.2005 1.9.2006 do 31.8.2011

Komory

Rozporządzenie (EWG) nr 1494/88 Rozporządzenie (WE) nr 1660/2005

Wybrzeże Kości Słoniowej

Rozporządzenie (EWG) nr 3939/90 Rozporządzenie (WE) nr 722/2001 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 154/2004 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 953/2005 Rozporządzenie (WE) nr 242/2008

Gabon

Rozporządzenie (WE) nr 2469/98 Rozporządzenie (WE) nr 580/2002 Rozporządzenie (WE) nr 450/2007

Grenlandia

Rozporządzenie (EWG) nr 223/85 i Rozporządzenie (EWG) nr 224/85 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1575/2001 Rozporządzenie (WE) nr 753/2007

25 czerwca 2001 r. 28 czerwca 2007 r.

L 209 z 2.8.2001 L 172 z 30.6.2007

1.1.2001 do 31.12.2006 1.1.2007 do 31.12.2012

Republika Gwi­ nei Bissau

Rozporządzenie (EWG) nr 2213/80 ostatnio zmienione rozporzą­ dzeniem (WE) nr 829/2004 26 kwietnia 2004 r. L 127 z 29.4.2004 16.6.2003 do 15.6.2006

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/173 KOMISJA

ROZDZIAŁ 11 03 — RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO MORSKIE (ciąg dalszy)

11 03 01 (ciąg dalszy)

Kraj

Rozporządzenie

Data

Dz.U.

Czas trwania

Decyzja Rady 2001/179/WE zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 829/2004 zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1491/2006 Rozporządzenie (WE) nr 241/2008 Gwinea Równi­ kowa (p.m) Rozporządzenie (EWG) nr 1966/84 (zawieszono do czerwca 2001 r.) Republika Gwi­ nei Rozporządzenie (EWG) nr 971/83 ostatnio zmienione rozporzą­ dzeniem (WE) nr 830/2004 Kiribati Rozporządzenie (WE) nr 874/2003 Rozporządzenie (WE) nr 893/2007 Madagaskar Rozporządzenie (EWG) nr 780/86 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2562/2001 przedłużone rozporządzeniem (WE) nr 555/2005 Rozporządzenie (WE) nr 31/2008 Mauritius Rozporządzenie (EWG) nr 1616/89 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 444/2001 przedłużone rozporządzeniem (WE) nr 2003/2004 obecnie nie obowiązuje żaden protokół Mauretania Rozporządzenie (WE) nr 408/97 zmienione (WE) nr 2528/2001 Rozporządzenie (WE) nr 1801/2006 Rozporządzenie (WE) nr 704/2008

26 lutego 2001 r. 26 kwietnia 2004 r. 10 października 2006 r. 17 marca 2008 r. 28 czerwca 1984 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 76 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.