Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 77

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 77

Strona 77 z 113

L 66 z 8.3.2001 L 127 z 29.4.2004 L 279 z 11.10.2006 L 75 z 18.3.2008 L 188 z 16.7.1984

16.6.2003 do 15.6.2006 15.6.2006 do 14.6.2007

16.6.2007 do 15.6.2011

28 marca 1983 r. 26 kwietnia 2004 r. 6 maja 2003 r. 23 lipca 2007 r. 24 lutego 1986 r. 17 grudnia 2001 r. 17 lutego 2005 r. 15 listopada 2007 r.

L 111 z 27.4.1983 L 127 z 29.4.2004 L 126 z 22.5.2003 L 205 z 7.8.2007 1.1.2004 do 31.12.2008 16.9.2003 do 15.9.2006 16.9.2006 do 15.6.2012

L 344 z 28.12.2001 L 94 z 13.4.2005 L 15 z 18.1.2008

21.5.2001 do 20.5.2004 1.1.2004 do 31.12.2006 1.1.2007 do 31.12.2012

26 lutego 2001 r. 21 października 2004 r.

L 64 z 6.3.2001 L 348 z 24.11.2004

3.12.1999 do 2.12.2002 3.12.2003 do 2.12.2007

24 lutego 1997 r. 17 grudnia 2001 r. 30 listopada 2006 r. 15 lipca 2008 r.

L 62 z 4.3.1997 L 341 z 22.12.2001 L 343 z 8.12.2006 L 203 z 31.7.2008 1.8.2001 do 31.7.2006 1.8.2006 do 31.7.2008 1.8.2008 do 31.7.2012

L 78/174 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 11 03 — RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO MORSKIE (ciąg dalszy)

11 03 01 (ciąg dalszy)

Kraj

Rozporządzenie

Data

Dz.U.

Czas trwania

Federacja Mikro­ nezji Maroko

Rozporządzenie (WE) nr 805/2006 Rozporządzenie (WE) nr 764/2006 Rozporządzenie (WE) nr 2329/2003 Rozporządzenie (WE) nr 1446/2007

25 kwietnia 2006 r.

L 151 z 6.6.2006

26.2.2007 do 25.2.2010

22 maja 2006 r.

L 141 z 29.5.2006

1.6.2006 do 31.5.2010

Mozambik

22 grudnia 2003 r.

L 345 z 31.12.2003

1.1.2004 do 31.12.2006

22 listopada 2007 r.

L 331 z 17.12.2007

1.1.2007 do 31.12.2011

Wyspy Świętego Tomasza i Ksią­ żęca

Rozporządzenie (EWG) nr 477/84

21 lutego 1984 r.

L 54 z 25.2.1984

zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2348/2002 zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1124/2006 Rozporządzenie (WE) nr 894/2007 Senegal (p.m.) Rozporządzenie (EWG) nr 2212/80 ostatnio zmienione rozporzą­ dzeniem (WE) nr 2323/2002 obecnie nie obowiązuje żaden protokół Seszele Rozporządzenie (EWG) nr 1708/87 ostatnio zmienione rozporzą­ dzeniem (WE) nr 923/2002 zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 115/2006 Rozporządzenie (WE) nr 1562/2006 Rozporządzenie (WE) nr 480/2008 Wyspy Salomona Rozporządzenie (WE) nr 563/2006 proponowana umowa została wycofana

9 grudnia 2002 r.

L 351 z 28.12.2002

1.6.2002 do 31.5.2005

11 lipca 2006 r.

L 200 z 22.7.2006

1.6.2005 do 31.5.2006

23 lipca 2007 r.

L 205 z 7.8.2007 i L 330 z 15.12.2007 L 226 z 29.8.1980

1.6.2006 do 31.5.2010

27 czerwca 1980 r.

16 grudnia 2002 r.

L 349 z 24.12.2002

1.7.2002 do 30.6.2006

15 czerwca 1987 r.

L 160 z 20.6.1987

18.1.2002 do 17.1.2005

30 maja 2002 r.

L 144 z 1.6.2002

23 stycznia 2006 r.

L 21 z 25.1.2006

18.1.2005 do 17.1.2011

5 października 2006 r.

L 290 z 20.10.2006

26 maja 2008 r.

L 141 z 31.5.2008

18.1.2005 do 17.1.2011

13 marca 2006 r.

L 105 z 13.4.2006

9.10.2006 do 8.10.2009

Tanzania (p.m.)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/175 KOMISJA

ROZDZIAŁ 11 03 — RYBOŁÓWSTWO MIĘDZYNARODOWE I PRAWO MORSKIE (ciąg dalszy)

11 03 02 

Składki na organizacje międzynarodowe

Środki 2009 Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności Nowa kwota Zobowiązania Płatności

3 900 000

3 900 000

– 1 200 000

2 700 000

3 900 000

Uwagi Środki te przeznaczone są na sfinansowanie aktywnego udziału Wspólnoty Europejskiej w międzynarodowych organizacjach branży rybołówstwa odpowiedzialnych za długofalową debatę i zrównoważoną eksploatację morskich zasobów połowowych: — CCAMLR (decyzja Rady 81/691/EWG z dnia 4 września 1981 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 77 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.