Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 86

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 86

Strona 86 z 113

– 1 285 187

54 978 374 (1)

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/191

TYTUŁ  14 PODATKI I  UNIA CELNA

L 78/192 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 14 PODATKI I UNIA CELNA

Cele ogólne — Wzmocnienie potencjału gospodarczego rynku wewnętrznego, tak by zapewnić korzyści dla obywateli i  przedsiębiorstw, poprzez polep­ szenie otocznia podatkowego i zmodernizowanie ceł. — Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej poprzez wspieranie przyjaznego dla środowiska zużycia energii z wykorzysta­ niem instrumentów rynkowych i podatkowych. — Podniesienie poziomu ochrony obywateli UE oraz wzmocnienie gospodarki państw członkowskich poprzez zwiększenie bezpieczeństwa kontroli celnych i podejmowanie inicjatyw w dziedzinie walki z oszustwami i działalnością przestępczą. — Zwiększenie potencjału ekonomicznego Unii Europejskiej i wzmocnienie jej wkładu w rozwój poprzez międzynarodową współpracę celną, ułatwienia w handlu i właściwe zarządzanie w sprawach podatkowych w stosunku do krajów trzecich i organizacji międzynarodowych.

Tytuł Rozdział 14 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI PODAT­ KI I UNIA CELNA STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI DLA DYREKCJI GENE­ RALNEJ PODATKI I UNIA CELNA MIĘDZYNARODOWE ASPEKTY PODATKÓW I CEŁ POLITYKA CELNA POLITYKA PODATKOWA Tytuł 14 — Ogółem

55 580 625

55 580 625

– 952 147

– 952 147

54 628 478

54 628 478

14 02

3 000 000 1 700 000 48 368 000 22 100 000 130 748 625

2 700 000 2 000 000 30 000 000 15 570 000 105 850 625 – 952 147 – 952 147

3 000 000 1 700 000 48 368 000 22 100 000 129 796 478

2 700 000 2 000 000 30 000 000 15 570 000 104 898 478

14 03 14 04 14 05

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/193 KOMISJA

TYTUŁ 14 PODATKI I UNIA CELNA

ROZDZIAŁ  14 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „PODATKI I UNIA CELNA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 14 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI PO­ DATKI I UNIA CELNA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Podatki i unia celna Artykuł 14 01 01 — Razem

14 01 01

5

41 683 634 (1) 41 683 634

– 952 147 – 952 147

40 731 487 (1) 40 731 487

14 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Podatki i unia celna Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 14 01 02 — Razem 5 5 5 777 178 3 869 493 9 646 671 5 777 178 3 869 493 9 646 671

14 01 02 01 14 01 02 11

14 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Podatki i unia celna Artykuł 14 01 03 — Razem

5

3 043 320 3 043 320

3 043 320 3 043 320

14 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Podatki i unia celna Wdrażanie i rozwój rynku wewnętrznego — Wydatki na administrację i zarządzanie Program Cła 2013 i program Fiscalis 2013 — Wydatki na administrację i zarządzanie Artykuł 14 01 04 — Razem Rozdział 14 01 — Ogółem

14 01 04 01

1.1

75 000

75 000

14 01 04 02

1.1

1 132 000 1 207 000 55 580 625 – 952 147

1 132 000 1 207 000 54 628 478

14 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Podatki i unia celna”

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

41 683 634 ( )

1

– 952 147

40 731 487 (1)

(1) Środki w wysokości 617 672 EUR ujęto w art 40 01 40.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 86 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.