Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 87

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 87

Strona 87 z 113

(1)  Środki w wysokości 617 672 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/195

TYTUŁ  15 EDUKACJA I  KULTURA

L 78/196 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 15 EDUKACJA I KULTURA

Cele ogólne — Zwiększenie wkładu kształcenia i szkolenia oraz polityki młodzieżowej w budowanie dobrobytu i spójności społecznej oraz w zwiększanie perspektywy równych szans w Unii Europejskiej. — Wspieranie różnorodności kulturowej i wspólnego europejskiego dziedzictwa, wspólnych wartości oraz sprzyjanie kreatywności. — Umocnienie podstaw dla powstawania europejskiej aktywnej postawy obywatelskiej i  solidarności międzyludzkiej w  Europie, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz zwiększenie wkładu sportu w rozwój społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej.

Tytuł Rozdział 15 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI EDU­ KACJA I KULTURA UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻY­ CIE, W TYM WIELOJĘZYCZ­ NOŚĆ ROZWÓJ WSPÓŁPRACY KUL­ TURALNEJ W EUROPIE WSPIERANIE I PROMOWANIE WSPÓŁPRACY W SPRAWACH MŁODZIEŻY I SPORTU PROMOWANIE OBYWATEL­ STWA EUROPEJSKIEGO Tytuł 15 — Ogółem

111 664 073

111 664 073

– 1 078 105

– 1 078 105

110 585 968

110 585 968

15 02

1 069 337 000 53 226 000

1 045 492 000 48 800 000

1 069 337 000 53 226 000

1 045 492 000 48 800 000

15 04 15 05

130 106 000 34 010 000 1 398 343 073

127 540 000 27 890 000 1 361 386 073 – 1 078 105 – 1 078 105

130 106 000 34 010 000 1 397 264 968

127 540 000 27 890 000 1 360 307 968

15 06

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/197 KOMISJA

TYTUŁ 15 EDUKACJA I KULTURA

ROZDZIAŁ  15 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „EDUKACJA I KULTURA”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 15 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI EDUKA­ CJA I KULTURA Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki Edukacja i kultura Artykuł 15 01 01 — Razem

15 01 01

5

47 197 837 (1) 47 197 837

– 1 078 105 – 1 078 105

46 119 732 (1) 46 119 732

15 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Edukacja i kultura Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 15 01 02 — Razem 5 5 3 573 358 (2) 4 968 263 (3) 8 541 621 3 573 358 (2) 4 968 263 (3) 8 541 621

15 01 02 01 15 01 02 11

15 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Edukacja i kultura Artykuł 15 01 03 — Razem

5

3 273 615 (4) 3 273 615

3 273 615 (4) 3 273 615

15 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Edukacja i kultura Erasmus Mundus — Wydatki na administrację i zarządzanie Współpraca z państwami trzecimi w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego — Wydatki na administrację i zarządzanie Wizyty w Komisji — Wydatki na administrację i zarządzanie Uczenie się przez całe życie — Wydatki na administrację i zarządzanie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Subwencja na programy z działu 1a Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Subwencja na programy z działu 3b 1.1 2 536 000 2 536 000

15 01 04 14 15 01 04 17

4 3.2

115 000 650 000

115 000 650 000

15 01 04 20 15 01 04 22

1.1

7 743 000

7 743 000

15 01 04 30

1.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 87 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.