Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 9

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 9

Strona 9 z 113

L 78/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TABELA 6.2 Finansowanie ostatecznej kwoty rabatu brytyjskiego za 2005 r. (rozdział 3 5)

Państwo członkowskie Kwota (1)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

591 653 — 2 512 199 – 3 005 802 – 5 481 921 627 250 2 962 200 9 093 524 – 2 745 993 – 8 257 101 – 22 829 273 – 56 804 – 578 663 – 2 191 779 628 919 – 5 985 519 122 539 16 057 254 – 8 230 675 – 68 551 – 1 614 009 — 888 761 – 2 155 509 1 991 702 7 469 230 20 256 368 0

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/15

TABELA 7.1 Korekta związana z wykonaniem decyzji 2007/436/WE, Euratom w sprawie systemu zasobów własnych w odniesieniu do roku 2007 zgodnie z art. 11 (rozdział 3 7)

Zasoby własne ogółem na 2007 r. (decyzja 2000/597/WE w sprawie systemu środków własnych) (1) p.m. Zasoby własne ogółem na 2007 r. (decyzja 2007/436/WE w sprawie systemu zasobów w własnych) (6) = (1) + (5)

Państwo członkowskie

Korekta VAT

Korekta GNI

Obniżka brutto

Korekta dotycząca 2007 r.

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo Ogółem

4 227 632 577 279 464 490 1 166 236 942 2 152 881 004 20 989 760 114 161 027 687 1 555 346 554 1 912 294 978 9 755 840 606 16 640 655 478 13 754 335 167 165 353 541 184 669 749 258 012 027 268 380 958 870 246 948 53 659 910 6 009 567 553 2 251 083 089 2 670 179 333 1 393 587 774 1 078 417 771 297 197 340 486 815 349 1 564 911 952 2 908 628 252 13 147 018 195 106 203 205 338

– 49 110 001 – 4 893 525 – 20 587 169 – 33 318 257 – 1 868 595 728 – 2 559 165 – 28 521 057 – 35 969 041 – 180 344 390 – 320 782 802 – 211 607 460 – 2 639 367 – 3 340 096 – 4 282 818 – 5 295 301 – 13 621 962 – 896 184 – 632 537 004 – 129 827 805 – 50 334 879 – 27 131 211 – 17 007 833 – 5 538 643 – 8 031 544 – 26 942 006 – 337 565 799 – 361 467 829 – 4 382 748 876

119 433 720 10 031 892 42 204 393 83 470 326 868 989 211 5 246 374 58 469 130 73 737 750 369 712 096 672 790 442 550 668 233 5 410 792 6 847 310 9 480 071 10 855 547 33 711 084 1 837 207 200 220 582 95 771 054 103 188 203 55 619 900 41 351 618 11 354 405 18 515 627 63 895 320 120 921 053 749 015 536 4 382 748 876

21 698 582 1 822 583 7 667 646 15 164 793 157 876 965 953 155 10 622 605 13 396 590 67 168 870 122 231 797 100 044 774 983 027 1 244 011 1 722 328 1 972 223 6 124 591 333 782 – 601 681 032 17 399 575 18 747 115 10 104 960 7 512 715 2 062 855 3 363 898 11 608 429 – 136 227 122 136 080 285 0

92 022 301 6 960 950 29 284 870 65 316 862 – 841 729 552 3 640 364 40 570 678 51 165 299 256 536 576 474 239 437 439 105 547 3 754 452 4 751 225 6 919 581 7 532 469 26 213 713 1 274 805 – 1 033 997 454 – 16 657 176 71 600 439 38 593 649 31 856 500 7 878 617 13 847 981 48 561 743 – 352 871 868 523 627 992 0

4 319 654 878 286 425 440 1 195 521 812 2 218 197 866 20 148 030 562 164 668 051 1 595 917 232 1 963 460 277 10 012 377 182 17 114 894 915 14 193 440 714 169 107 993 189 420 974 264 931 608 275 913 427 896 460 661 54 934 715 4 975 570 099 2 234 425 913 2 741 779 772 1 432 181 423 1 110 274 271 305 075 957 500 663 330 1 613 473 695 2 555 756 384 13 670 646 187 106 203 205 338

Stawka jednolita stosowana do DNB za 2007 r.: Zasoby własne oparte na DNB / 1 % podstawy DNB UE-27 = 75 535 825 263 / 120 405 880 000 = 0,627343326281075

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.