Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 91

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 91

Strona 91 z 113

Tytuł Rozdział 18 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI PRZE­ STRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIE­ CZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI SOLIDARNOŚĆ — GRANICE ZEWNĘTRZNE, POLITYKA WIZO­ WA I SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB PRZEPŁYWY MIGRACYJNE — WSPÓLNA POLITYKA W ZAKRE­ SIE IMIGRACJI I AZYLU PRAWA PODSTAWOWE I OBY­ WATELSTWO BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA SWOBÓD WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH CYWILNYCH ROZPOWSZECHNIANIE INFOR­ MACJI O NARKOTYKACH I ZA­ POBIEGANIE ICH SPOŻYCIU STRATEGIA I KOORDYNACJA POLITYKI Tytuł 18 — Ogółem

63 404 198

63 404 198

– 1 097 318

– 1 097 318

62 306 880

62 306 880

18 02

338 475 000

240 000 000

338 475 000

240 000 000

18 03

282 100 000 48 580 000 99 370 000 70 750 000

180 300 000 38 270 000 75 800 000 56 750 000

282 100 000 48 580 000 99 370 000 70 750 000

180 300 000 38 270 000 75 800 000 56 750 000

18 04 18 05 18 06 18 07

17 150 000 5 900 000 925 729 198

17 020 000 5 400 000 676 944 198 – 1 097 318 – 1 097 318

17 150 000 5 900 000 924 631 880

17 020 000 5 400 000 675 846 880

18 08

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/209 KOMISJA

TYTUŁ 18 PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZDZIAŁ  18 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI „PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 18 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZ­ PIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLI­ WOŚCI Wydatki administracyjne w ob­ szarze działalności Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Artykuł 18 01 01 — Razem

18 01 01

5

48 038 987 (1) 48 038 987

– 1 097 318 – 1 097 318

46 941 669 (1) 46 941 669

18 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki administracyjne w obszarze działalności Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Personel zewnętrzny Inne wydatki na zarządzanie Artykuł 18 01 02 — Razem 5 5 4 205 626 3 752 261 7 957 887 4 205 626 3 752 261 7 957 887

18 01 02 01 18 01 02 11

18 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi w obszarze polityki Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Artykuł 18 01 03 — Razem

5

3 507 324 3 507 324

3 507 324 3 507 324

18 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze działalności Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców — Wydatki na administrację i zarządzanie

18 01 04 02

3.1

390 000

390 000

18 01 04 03

Środki nadzwyczajne w przypadku masowego napływu uchodźców — Wydatki na administrację i zarządzanie 3.1 Fundusz Granic Zewnętrznych — Wydatki na administrację i zarządzanie 3.1 Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich — Wydatki na administrację i zarządzanie

100 000

100 000

18 01 04 08

500 000

500 000

18 01 04 09

3.1

500 000

500 000

(1)  Środki w wysokości 711 846 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/210 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 18 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU DZIAŁALNOŚCI „PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 18 01 04 10

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów — Wydatki na admi­ nistrację i zarządzanie

3.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 91 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.