Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 97

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 97

Strona 97 z 113

p.m.

21 01 04 20

4

250 000 44 307 200 301 397 701 – 1 253 163

250 000 44 307 200 300 144 538

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/225 KOMISJA

ROZDZIAŁ 21 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE OBSZARU POLITYKI „ROZWÓJ I STOSUNKI Z PAŃSTWAMI AKP” (ciąg dalszy)

21 01 01  21 01 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Rozwój i stosunki z państwami AKP” Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

54 861 644 ( )

1

– 1 253 163

53 608 481 (1)

(1) Środki w wysokości 812 945 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/227

TYTUŁ  22 ROZSZERZENIE

L 78/228 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

TYTUŁ 22 ROZSZERZENIE

Cele ogólne — Zapewnienie sukcesu procesu rozszerzenia pod względem politycznym, gospodarczym i społecznym. — Zapewnienie ciągłości, skuteczności i racjonalności finansowej w procesie wdrażania pomocy akcesyjnej dla nowych państw członkowskich po ich akcesji, aż do zakończenia realizacji i zamknięcia wszystkich programów i rozwiązań przejściowych rozpoczętych przed przystąpie­ niem do UE. — Zakończenie trwającej izolacji społeczności Turków cypryjskich i pomoc w ponownym zjednoczeniu Cypru. — Wkład w  rzetelną debatę publiczną na temat rozszerzenia Unii Europejskiej oraz umacnianie poparcia opinii publicznej dla procesu rozszerzenia.

Tytuł Rozdział 22 01

Treść

Środki 2009 Zobowiązania Płatności

Budżet korygujący nr 10 Zobowiązania Płatności

Nowa kwota Zobowiązania Płatności

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ROZSZE­ RZENIE PROCES I STRATEGIA ROZSZE­ RZENIA POAKCESYJNE WSPARCIE FINAN­ SOWE STRATEGIA INFORMACYJNA I KOMUNIKACYJNA WYDATKI NA ADMINISTRACJĘ I ZARZĄDZANIE PROGRAMAMI ZAPISANYMI ZGODNIE Z PO­ PRZEDNIM ROZPORZĄDZENIEM FINANSOWYM

87 793 133 977 299 235 — 14 000 000

87 793 133 1 509 497 729 50 202 000 11 588 000

– 527 311

– 527 311 – 243 845 427

87 265 822 977 299 235 — 14 000 000

87 265 822 1 265 652 302 50 202 000 11 588 000

22 02 22 03 22 04 22 49

— 1 659 080 862 – 527 311

— – 244 372 738 1 078 565 057

— 1 414 708 124

Tytuł 22 — Ogółem 1 079 092 368

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/229 KOMISJA

TYTUŁ 22 ROZSZERZENIE

ROZDZIAŁ  22 01  —  WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROZSZERZENIE”

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 22 01

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI ROZ­ SZERZENIE Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obsza­ rze polityki Rozszerzenie Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w przed­ stawicielstwach (Rozszerzenie) Komisji Wspólnot Europejskich Artykuł 22 01 01 — Razem

22 01 01

22 01 01 01

5

23 084 883 (1)

– 527 311

22 557 572 (1)

22 01 01 02

5

8 100 048 31 184 931 – 527 311

8 100 048 30 657 620

22 01 02

Personel zewnętrzny i inne wydatki na zarządzanie wspierające obszar polityki Rozszerzenie Personel zewnętrzny Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Personel zewnętrzny w przedstawicielstwach (Rozszerzenie) Komisji Wspólnot Europejskich Inne wydatki na zarządzanie Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Inne wydatki na zarządzanie przedstawicielstwami (Rozszerzenie) Komisji Wspólnot Europejskich Artykuł 22 01 02 — Razem

22 01 02 01

5

2 176 209

2 176 209

22 01 02 02

5

3 069 672

3 069 672

22 01 02 11

5

1 485 055

1 485 055

22 01 02 12

5

787 152 7 518 088

787 152 7 518 088

22 01 03

Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi, budynki oraz koszty pochodne w obszarze polityki Rozszerzenie Wydatki na urządzenia, wyposażenie i usługi Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 97 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.