Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 98

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 98

Strona 98 z 113

22 01 03 01

5

1 685 426

1 685 426

(1)  Środki w wysokości 342 074 EUR ujęto w art 40 01 40.

L 78/230 KOMISJA

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.3.2010

ROZDZIAŁ 22 01 — WYDATKI ADMINISTRACYJNE W OBSZARZE POLITYKI „ROZSZERZENIE” (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 22 01 03 02

Treść

RF

Środki 2009

Budżet korygujący nr 10

Nowa kwota

Wydatki przedstawicielstw (Roz­ szerzenie) Komisji Wspólnot Eu­ ropejskich na budynki i koszty pochodne Artykuł 22 01 03 — Razem

5

6 965 688 8 651 114

6 965 688 8 651 114

22 01 04

Wydatki pomocnicze na działania w obszarze polityki Rozszerzenie Pomoc przedakcesyjna — Wydatki na administrację i zarządzanie Stopniowe wycofywanie pomocy przedakcesyjnej dla nowych państw członkowskich — Wydatki na administrację i zarządzanie Biuro Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) w ramach instrumentów przedakcesyjnych — Wydatki na administrację i zarządzanie Biuro Wymiany Informacji o Pomocy Technicznej (TAIEX) w ramach rozwiązania przejściowego dla nowych państw członkowskich — Wydatki na administrację i zarządzanie Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego — Dotacja na programy działu 4 w obszarze polityki Rozszerzenie Artykuł 22 01 04 — Razem Rozdział 22 01 — Ogółem

22 01 04 01

4

36 043 000

36 043 000

22 01 04 02

4

1 300 000

1 300 000

22 01 04 04

4

3 000 000

3 000 000

22 01 04 06

3.2

22 01 04 30

4

96 000 (1) 40 439 000 87 793 133 – 527 311

96 000 (1) 40 439 000 87 265 822

22 01 01  22 01 01 01 

Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w obszarze polityki „Rozszerzenie” Wydatki związane z personelem czynnie zatrudnionym w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia

Środki 2009 Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

23 084 883 (1)

(1) Środki w wysokości 342 074 EUR ujęto w art 40 01 40.

– 527 311

22 557 572 (1)

(1)  Środki w wysokości 1 314 000 EUR ujęto w art 40 01 40.

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/231 KOMISJA

ROZDZIAŁ  22 02  —  PROCES I STRATEGIA ROZSZERZENIA

Tytuł Rozdział Artykuł Pozycja 22 02 Środki 2009 Treść RF Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Zobowiązania Płatności Budżet korygujący nr 10 Nowa kwota

PROCES I STRATEGIA ROZSZE­ RZENIA Pomoc w zakresie transformacji i rozwoju instytucjonalnego dla krajów kandydujących Artykuł 22 02 01 — Razem

22 02 01

4

316 930 582 316 930 582

104 064 000 104 064 000

316 930 582 316 930 582

104 064 000 104 064 000

22 02 02

Pomoc w zakresie transformacji i rozwoju instytucjonalnego dla potencjalnych krajów kandydujących Artykuł 22 02 02 — Razem

4

469 332 953 469 332 953

225 489 000 225 489 000

469 332 953 469 332 953

225 489 000 225 489 000

22 02 03

Tymczasowa administracja cywilna na Bałkanach Zachodnich Artykuł 22 02 03 — Razem

4

6 000 000 6 000 000

3 265 000 3 265 000

6 000 000 6 000 000

3 265 000 3 265 000

22 02 04

Współpraca regionalna i transgraniczna Współpraca transgraniczna między państwami korzystającymi z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) oraz udział w międzynarodowych/międzyregionalnych programach EFRR oraz programach EISP obejmujących 4 24 565 798 baseny mórz Współpraca transgraniczna z państwami członkowskimi Artykuł 22 02 04 — Razem 4 6 854 902 31 420 700

22 02 04 01

17 442 729 1 500 000 18 942 729

24 565 798 6 854 902 31 420 700

17 442 729 1 500 000 18 942 729

22 02 04 02

22 02 05

Zakończenie wcześniejszej pomocy Zakończenie pomocy przedakcesyjnej Phare Zakończenie pomocy CARDS Zakończenie wcześniejszej współpracy z Turcją Zakończenie współpracy z Maltą i Cyprem Zakończenie działań przygotowawczych dotyczących skutków rozszerzenia w regionach granicznych UE Zakończenie działań przygotowawczych do akcji rozminowywania na Cyprze 4 4 4 4 — p.m. p.m. — 465 915 000 217 245 000 106 044 000 — – 243 845 427 — p.m. p.m. — 222 069 573 217 245 000 106 044 000 —

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 1 - Strona 98 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 289 z 201024.3.2010

    Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.