Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 289

Tytuł:

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (  Dz.U. L 64 z 12.3.2010)

Data ogłoszenia:2010-03-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 289

24.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 78/289

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64 z  dnia 12  marca 2010 r.)

Strona 228, pozycja 3 2 4 5, tabela otrzymuje brzmienie:

„3 2 4 5

Organizacja sympozjów, seminariów i imprez kulturalnych

Środki 2010 Środki 2009 Wynik 2008

2 245 000

1 930 000

3 399 145,40”

Op bladzijde 1364, artikel A2 01 01, wordt de tabel als volgt gelezen:

„A2 01 01

Uitgaven voor personeel in actieve dienst

Kredieten 2010 Kredieten 2009 Uitvoering 2008

53 409 000

50 209 000

47 498 131,62”

Op bladzijde 1370, post A2 02 03 01, wordt de tabel als volgt gelezen:

„A2 02 03 01

Juridische gegevensbanken

Kredieten 2010 Kredieten 2009 Uitvoering 2008

3 500 000

2 500 000

2 368 399,11”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 78 POZ 289 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L78 - 1 z 201024.3.2010

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 10 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.