Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 13

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1907)

Data ogłoszenia:2010-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 13

Strona 1 z 3
9.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/13

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1907)

(Jedynie teksty w językach angielskim, czeskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim są autentyczne)

(2010/209/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (1), w szczególności jego art. 16, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

2. Ilość substancji kontrolowanych z grupy III (halony), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2010 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 15 420 860,00 kilogramów ODP. 3. Ilość substancji kontrolowanych z grupy IV (tetrachlorek węgla), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2010 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 16 502 530,00 kilogramów ODP. 4. Ilość substancji kontrolowanych z grupy V (1,1,1-trichlo­ roetan), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2010 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 400 060,00 kilogramów ODP. 5. Ilość substancji kontrolowanych z grupy VI (bromek metylu), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2010 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 829 320,00 kilogramów ODP. 6. Ilość substancji kontrolowanych z grupy VII (wodorobro­ mofluorowęglowodory), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2010 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 1 304,40 kilogramów ODP. 7. Ilość substancji kontrolowanych z grupy VIII (wodorochlorofluorowęglowodory), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2010 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 4 337 321,07 kilogramów ODP. 8. Ilość substancji kontrolowanych z grupy IX (bromochlo­ rometan), podlegających rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009, które można dopuścić do swobodnego obrotu w Unii w 2010 r. ze źródeł spoza terytorium Unii, wynosi 174 012,00 kilogramów ODP. Artykuł 2 1. Kontyngenty przywozowe na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlo­ rofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku I.

Dopuszczenie do swobodnego obrotu w Unii przywożo­ nych substancji kontrolowanych podlega limitom ilościowym określonym w art. 16 rozporządzenia (WE) nr 2005/2009. Komisja opublikowała zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2010 r. przywozić do lub wywozić z Unii Europejskiej substancje kontrolowane zubożające warstwę ozonową oraz dla przedsiębiorstw zamierzają­ cych złożyć wniosek o kontyngent na takie substancje przeznaczone do celów laboratoryjnych i analitycznych na 2010 r. (2) i otrzymała deklaracje dotyczące planowa­ nego przywozu w 2010 r. Celem zapewnienia, że podmioty gospodarcze i przedsiębiorstwa wykorzystają przyznane kontyngenty przywozowe we właściwym czasie i tym samym zapew­ nienia niezbędnej ciągłości ich działalności, decyzja ta powinna mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009,

(2)

(3)

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 89 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 25 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 7 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2061) (1)

 • Dz. U. L89 - 20 z 20109.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 6 kwietnia 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/296/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji związany z odbudową zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2060)

 • Dz. U. L89 - 7 z 20109.4.2010

  Decyzja Rady z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zmiany decyzji 2007/641/WE kończącej konsultacje z Republiką Wysp Fidżi na mocy art. 96 Umowy o partnerstwie AKP-WE i art. 37 instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz przedłużenia okresu obowiązywania tej decyzji

 • Dz. U. L89 - 6 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 296/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 5 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 295/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L89 - 3 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 294/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L89 - 1 z 20109.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 293/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 820/2008 ustanawiające środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.