Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 4

Artykuł 2 Streszczenie zawierające główne elementy specyfikacji znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwa wymieniona w załączniku I do niniejszego rozporzą­ dzenia zostaje zarejestrowana.

Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK I Produkty rolne, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 510/2006: Klasa 3.5: Kwiaty i rośliny ozdobne BELGIA Gentse azalea (ChOG)

13.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/3

ZAŁĄCZNIK II STRESZCZENIE Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia „GENTSE AZALEA” NR WE: BE-PGI-005-0536-24.03.2006 ChNP ( ) ChOG (X)

Niniejsze streszczenie zawiera główne elementy specyfikacji produktu i jest przeznaczone do celów informacyjnych. 1. Właściwy organ państwa członkowskiego: Nazwa: Adres: Tel. Faks E-mail: 2. Vlaamse Overheid, Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, Bus 40, 1030 Bruksela, Belgia +32 025527884 +32 025527871 lieve.desmit@lv.vlaanderen.be

Grupa składająca wniosek: Nazwa: Adres: Tel. Faks E-mail: Skład: Vereniging van Vlaamse Azaleatelers P/a Axelsvaardeken 29a, 9185 Wachtebeke, Belgia +32 093429126 +32 093429214 info@vaneetvelde.com Producenci/przetwórcy (X) Inni (X)

3.

Rodzaj produktu: Klasa 3.5. Kwiaty i rośliny ozdobne

4.

Specyfikacja produktu: (podsumowanie wymogów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006)

4.1. Nazwa: „Gentse azalea” 4.2. Opis: „Gentse azalea” to gotowy do sprzedaży jako roślina doniczkowa różanecznik (Azalea indica lub Rhododendron simsii) od momentu pojawienia się pierwszego koloru lub stadium wiechy. Występuje w różnych kształtach (różaneczniki o kulistym krzewie lub na łodydze, na wysokiej łodydze, w kształcie piramidy i w wielu innych niezwykłych kształtach) i kolorach (w tym biały, łososiowy, czerwony, karminowy, różowy, fioletowy i liliowy), może być jednobarwny lub z odcieniami innego koloru (w postaci żyłek lub na obrzeżach). Wyjątkowość odmiany „Gentse azalea” polega na tym, że jest ona efektem opartego na tradycji i różnorodności procesu produkcyjnego nastawio­ nego na jakość. Jakość gwarantuje się dzięki zgodności z uprzednio ustalonymi kryteriami jakości opartymi na wydajności produktu (np. rozmieszczenie pączków, minimum 80 % pojawienia się koloru), łatwości pielęgnacji (np. zostawienie odstępu pod krawędzią dla umożliwienia podlewania), niezawodności (np. gwarancja koloru) i estetycznym charakterze (np. świeży wygląd zieleni). Jest to produkt znany ze swojej jakości, stworzony w oparciu o wieloletnią tradycję, wiedzę i szeroko zakrojone badania oraz fachowe informacje.

L 92/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.4.2010

4.3. Obszar geograficzny: Obszar produkcji obejmuje całą prowincję Flandrii Wschodniej (ze stolicą w Gandawie). 4.4. Dowód pochodzenia: „Gentse azalea” musi pochodzić z firmy wpisanej do rejestru prowadzonego przez grupę wnioskodawców. Rejestr ten jest przekazywany właściwemu organowi nadzorczemu. Zarejestrowanymi firmami są producenci różaneczników (uprawiający różaneczniki z sadzonek do momentu osiągnięcia przez nie dojrzałego stadium „zieloności” lub do momentu pojawienia się pierwszego koloru) lub firmy handlowe/cieplarniane (kupujące różaneczniki w dojrzałym stadium „zieloności” i umieszczające je w cieplarniach przynajmniej do momentu pojawienia się pierwszego koloru).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 12 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.