Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

Każdy producent odmiany „Gentse azalea” musi stosować normy określone przez Projekt Jakości Różaneczników (nl. Project Azalea Kwaliteit, PAK). PAK ma na celu zachowanie wysokiej jakości „Gentse azalea” i jest jej gwarantem. Poprzez podpisanie karty jakości i otrzymanie numeru uczestnika i numeru PAK każda zarejestrowana firma zobowiązuje się do stosowania norm jakości określonych przez PAK. Zarejestrowani producenci różaneczników przechowują kartę informacyjną uprawy każdej partii do momentu, gdy rośliny doniczkowe są gotowe do sprzedaży. Karta informacyjna uprawy gwarantuje, że stosowano się do metod uprawy i norm jakości. „Zielonym” różanecz­ nikom przewożonym do firmy cieplarnianej towarzyszy karta informacyjna uprawy danej partii oraz naklejka PAK, na której znajduje się numer PAK. Przed opuszczeniem firmy gotowe do sprzedaży rośliny doniczkowe oznaczane są przez producenta lub firmę handlową/cieplarnianą etykietą opisaną w pkt 4.8. 4.5. Metoda produkcji: W przypadku „Gentse azalea” cały proces uprawy (od rozmnożenia sadzonek do stadium kwitnącej rośliny donicz­ kowej) odbywa się w granicach obszaru geograficznego opisanego w pkt 4.3. „Gentse azalea” rozmnażany jest za pomocą sadzonek lub przeszczepów na innych podkładkach. Sadzonki są natychmiast przykrywane folią. Podgrzewanie podłoża prowadzi następnie do wzrostu temperatury podłoża sadzonki do temperatury 23–25 °C. Podczas uprawy należy regularnie uszczykiwać wierzchołki roślin. Wiąże się to z usuwaniem szczytowej części gałązki, aby roślina mogła wypuścić większą liczbę pędów. W zależności od pożądanego rozmiaru produktu końcowego czynność tę powtarza się odpowiednią liczbę razy. Rośliny pozostają pod przykryciem podczas pierw­ szej fazy uprawy (do drugiego uszczykiwania wierzchołków włącznie). Dalsza uprawa, aż do momentu osiągnięcia produktu końcowego, może przebiegać pod przykryciem lub na odkrytym terenie. Po osiągnięciu żądanej średnicy końcowej na „zielonym” różaneczniku w końcu uformują się pąki. Aby to nastąpiło, roślina musi być przez pewien okres czasu wystawiona na działanie niskich temperatur. W zależności od długości tego działania różaneczniki odmiany „Gentse azalea” klasyfikuje się jako bardzo wcześnie kwitnące (od 15 sierpnia), wcześnie kwitnące (od 1 grudnia), umiarkowanie wcześnie kwitnące (od 15 stycznia) i późno kwitnące (od 15 lutego). „Zielone” różaneczniki sprzedaje się w momencie osiągnięcia wystarczającej dojrzałości przez pąki. Określone w ramach PAK normy odnoszą się zarówno do „zielonych”, jak i kwitnących różaneczników. Kwitnące różaneczniki uzyskuje się poprzez przyspieszanie ich rozwoju. Osiąga się to poprzez wystawienie wystarczająco dojrzałych roślin doniczkowych na działanie temperatury wynoszącej przynajmniej 20 °C, regularne podlewanie, a także w wielu przypadkach sztuczne naświetlanie. Dostępne są w sprzedaży od momentu pojawienia się pierwszego koloru lub od stadium wiechy. 4.6. Związek: Niniejszy wniosek o uznanie odmiany „Gentse azalea” oparty jest na renomie produktu. Charakterystyczna uprawa „Gentse azalea” zawdzięcza jednak swe powstanie połączeniu czynników historycznych, przyrodniczych i ludzkich. W ciągu ostatnich dwustu lat region Gandawy stał się centrum uprawy różanecznika i handlu nim w Europie Zachodniej. Prowadzone w tym zakresie badania, centra informacji i sektor dostawczy również skupiają się w tym regionie. Rozwój uprawy różanecznika w przedmiotowym obszarze geograficznym był nie tylko spowodowany okoliczno­ ściami historycznymi, ale również czynnikami przyrodniczymi. Region wokół Gandawy posiada klimat umiarko­ wany morski, który bardzo odpowiada hodowli różaneczników. Różaneczniki wymagają również gleby przepusz­ czalnej. Pierwotnie hodowano je w występującej w regionie glebie z igliwia sosnowego i ściółki liściastej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 12 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.