Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 300/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Gentse azalea (ChOG)]

Data ogłoszenia:2010-04-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 4

Mistrz ogrodnictwa Gandawy, Judocus Huytens, przywiózł różaneczniki do tego regionu z Anglii w 1774 r., tak naprawdę jednak Azalea indica została sprowadzona z Anglii przez kapitana Welbancka w 1808 r. Kluczowym czynnikiem leżącym u podstaw sukcesu różanecznika było założenie Stowarzyszenia Rolniczo-Botanicznego (Maats­ chappij voor Landbouwkunde en Kruidkunde) w Gandawie w 1808 r. Renoma odmiany „Gentse azalea” opiera się na następujących okolicznościach: — Pierwszy różanecznik został zaprezentowany przez barona Du Bois de Vroeylande podczas wystawy zorgani­ zowanej w dniu 6 lutego 1819 r. Od 1839 r. wielka wystawa kwiatów, oceniana przez międzynarodowe jury, organizowana jest co pięć lat. Odbywa się do dziś pod nazwą „Gentse Floraliën” i cieszy się międzynarodowym uznaniem.

13.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 92/5

— Pionierem hodowli odmiany „Gentse azalea” był Louis Van Houtte, który udoskonalił metodę uprawy, a jego praca w zakresie selekcji i hodowli doprowadziła do powstania różnych nowych kształtów i kolorów. Jego pierwszy katalog został wydany w 1839 r. i już wtedy zawierał 97 odmian Azalea indica. — W dniu 17 maja 1869 r. odmiana „Gentse azalea” została pokazana podczas Wystawy Kwiatów w Sankt Petersburgu w Rosji. — Uprawa różaneczników zyskała tak wielkie znaczenie dla regionu Gandawy, że w 1881 r. rozpoczęto wydawanie czasopisma poświęconego wyłącznie różanecznikom, zatytułowanego Iconographie des azalées de l’Inde (Ikonografia różaneczników indyjskich). — W 1893 r. Georges Truffaut napisał w swoim dziele Étude sur la culture et la végétation de l’Azalea Indica (Studium o uprawie i wzroście Azalea indica): „Najważniejsze ośrodki uprawy różanecznika znaleźć można w Belgii, a w szczególności w regionie wokół miasta Gandawa”. — W 1938 r., z okazji trzydniowej wystawy różaneczników, trwającej od 17 do 19 grudnia, wydano w Gandawie znaczek pocztowy z różanecznikiem. — Różne publikacje świadczą o fakcie, że hodowcy usiłowali osiągnąć jak największą różnorodność kolorów i kształtów roślin doniczkowych. W wydanym w październiku 1954 r. Landbouwtijdschrift (Dzienniku Rolniczym) F. Peeters napisał: „Uprawą różanecznika, z której słynie Gandawa, zajmują się liczni ogrodnicy. Uprawiają bardzo wiele odmian, które różnią się pod względem koloru i kształtu […]”. 4.7. Organ kontrolny: Nazwa: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Controle en Bemiddeling Tweede Afdeling Gespecialiseerde Diensten, Sectie A Controles Uitgaven EOGFL en Marktordening WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Bruksela, Belgia +32 022084040 +32 022083975 Dirk.Demaeseneer@economie.fgov.be

Adres: Tel. Faks E-mail:

4.8. Etykietowanie: Do roślin doniczkowych przyczepiona jest etykieta, na której znajduje się oznaczenie „Gentse azalea”, europejski symbol ChOG oraz numer PAK.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 92 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L92 - 19 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 19/08 (ex NN 13/08) udzielonej przez Włochy na rzecz Sandretto Industrie srl (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7184) (1)

 • Dz. U. L92 - 17 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

 • Dz. U. L92 - 14 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Sądu

 • Dz. U. L92 - 12 z 201013.4.2010

  Zmiany regulaminu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L92 - 10 z 201013.4.2010

  Decyzja Komisji z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie bezcłowego przywozu towarów przeznaczonych do dystrybucji lub udostępnianych nieodpłatnie ofiarom trzęsienia ziemi, które wydarzyło się w kwietniu 2009 r. na terenie Republiki Włoskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 2227)

 • Dz. U. L92 - 8 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 302/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L92 - 6 z 201013.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 301/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.