Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 93 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (  Dz.U. L 55 z 1.3.2005)

Data ogłoszenia:2010-04-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 93 POZ 3

14.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 93/3

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiającego zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 55 z dnia 1 marca 2005 r.) Strona 13, art. 2 lit. c): zamiast: powinno być: „»racjonalne wydatki«: wydatki poniesione na zakup sprzętu lub usług według proporcjonalnych cen w stosunku do cen rynkowych obowiązujących przed stwierdzeniem choroby;”, „»racjonalne wydatki«: wydatki poniesione na zakup sprzętu lub usług według cen, które nie są niepropor­ cjonalne względem wartości rynkowej przed stwierdzeniem choroby;”.

W celu zapewnienia czytelności rozporządzenie Komisji (WE) nr 349/2005 z dnia 28 lutego 2005 r. ustanawiające zasady dotyczące finansowania przez Wspólnotę środków stosowanych w stanach zagrożenia oraz zwalczania niektórych chorób zwierzęcych określonych w decyzji Rady 90/424/EWG zostanie w całości opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 93 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L93 - 1 z 201014.4.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 303/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.