Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1)

Data ogłoszenia:2010-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 3

Strona 3 z 4

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja przewozowa

Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Rodzaj ładunku

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Jednoznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku, załącznik II

15.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/37

Zestaw danych A2:

Transport morski ładunków niezjednostkowanych w głównych portach europej­ skich według portu, rodzaju ładunku i relacji przewozowej

Okresowość przekazywania danych: kwartalna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne

A2 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane portów porty EOG z wykazu

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja przewozowa

Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Rodzaj ładunku

Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku (wyłącznie ładunki niezjednostkowane), załącznik II (podkategorie 1X, 11, 12, 13, 19, 2X, 21, 22, 23, 29, 9X, 91, 92 i 99)

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Zestaw danych A3:

Dane wymagane dla wybranych portów oraz portów, dla których nie są wymagane szczegółowe statystyki (zob. art. 4 ust. 3)

Okresowość przekazywania danych: roczna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy Kierunek

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne

A3 (np. 1997) (0) Wszystkie porty z wykazu portów Przychodzący, wychodzący (1, 2)

Dane: Waga towarów brutto w tonach. Liczba pasażerów (z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych). Liczba pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs. Liczba pasażerów statków wycieczkowych na wycieczce: kierunek: tylko przychodzący (1) – (opcjonalnie)

L 94/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2010

Zestaw danych B1:

Transport morski w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku, towarów i relacji przewozowej

Okresowość przekazywania danych: roczna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne

B1 (np. 1997) (0) Wybrane portów porty EOG z wykazu

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja przewozowa

Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Rodzaj ładunku Towar

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

Dwuznakowe alfanumeryczne Dwuznakowe alfanumeryczne

Rodzaj ładunku, załącznik II Nomenklatura towarów, załącznik III

Zestaw danych C1:

Transport morski ładunków zjednostkowanych w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku, relacji przewozowej i statusu załadowania

Okresowość przekazywania danych: kwartalna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja przewozowa Rodzaj ładunku

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Dwuznakowe alfanumeryczne

C1 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane portów porty EOG z wykazu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 31 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L94 - 29 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 311/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 27 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 25 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 309/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 23 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 308/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Prosciutto di Carpegna (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 21 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 307/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Monti Iblei (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 19 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 306/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pecorino Toscano (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 15 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 305/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 1 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.