Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (1)

Data ogłoszenia:2010-04-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 4

Strona 4 z 4

Przychodzący, wychodzący (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Rodzaj ładunku (wyłącznie kontenery i jednostki ro-ro), załącznik II (podka­ tegorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69)

Dane: Waga towarów brutto w tonach (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69). Liczba jednostek (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 6X, 61, 62, 63 i 69). Liczba jednostek bez ładunku (rodzaj ładunku: podkategorie 3X, 31, 32, 33, 34, 5X, 51, 59, 6X, 61, 63 i 69).

15.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 94/39

Zestaw danych D1:

Transport pasażerów w głównych portach europejskich według relacji przewozowej oraz przynależności państwowej statku według rejestracji

Okresowość przekazywania danych: roczna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne

D1 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane portów porty EOG z wykazu

Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja przewozowa

Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Przynależność państwowa statku według rejestracji (nieobowiązkowo)

Czteroznakowe alfanumeryczne

Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane: Liczba pasażerów z wyłączeniem pasażerów statków wycieczkowych rozpoczynających i kończących rejs oraz pasażerów statków wycieczkowych na wycieczce..

Zestaw danych E1:

Transport morski w głównych portach europejskich według portu, rodzaju ładunku, relacji przewozowej i przynależności państwowej statku według rejestracji

Okresowość przekazywania danych: roczna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy Kierunek Port załadunku/wyładunku Relacja przewozowa Rodzaj ładunku Przynależność państwowa statku według rejestracji

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne

E1 (np. 1997) (0) Wybrane portów porty EOG z wykazu

Przychodzący, wychodzący (1, 2) Porty EOG z wykazu portów Morskie obszary załącznik IV przybrzeżne,

Rodzaj ładunku, załącznik II Przynależność państwowa statku według rejestracji, załącznik V

Dane: Waga towarów brutto w tonach.

L 94/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.4.2010

Zestaw danych F1:

Ruch statków w głównych portach europejskich według portów, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łącznie z pasażerami statków wycieczkowych na wycieczce)

Okresowość przekazywania danych: roczna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne

F1 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane portów porty EOG z wykazu

Kierunek Rodzaj statku Wielkość statku (DWT)

Dane: Liczba statków. Nośność statków w tonach.

Jednoznakowe alfanumeryczne Dwuznakowe alfanumeryczne Dwuznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2) Rodzaj statku, załącznik VI Klasy nośności statków, załącznik VII

Zestaw danych F2:

Ruch statków w głównych portach europejskich według portu, rodzaju i wielkości statku, na który załadowano lub z którego wyładowano ładunek, zaokrętowano lub wyokrętowano pasażerów (łącznie z pasażerami statków wycieczkowych na wycieczce)

Okresowość przekazywania danych: roczna

Zmienne Szczegóły dotyczące kodowania Nomenklatura

Wielkość

Zestaw danych Rok referencyjny Kwartał referencyjny Port sprawozdawczy

Dwuznakowe alfanumeryczne Czteroznakowe alfanumeryczne Jednoznakowe alfanumeryczne Pięcioznakowe alfanumeryczne

F2 (np. 1997) (1, 2, 3, 4) Wybrane portów porty EOG z wykazu

Kierunek Rodzaj statku Wielkość statku (GT)

Dane: Liczba statków. Pojemność statków brutto.”

Jednoznakowe alfanumeryczne Dwuznakowe alfanumeryczne Dwuznakowe alfanumeryczne

Przychodzący, wychodzący (1, 2) Rodzaj statku, załącznik VI Klasy pojemności brutto, załącznik VII

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 94 POZ 33 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L94 - 31 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 312/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L94 - 29 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 311/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L94 - 27 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 310/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 25 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 309/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej

 • Dz. U. L94 - 23 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 308/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Prosciutto di Carpegna (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 21 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 307/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Monti Iblei (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 19 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 306/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych [Pecorino Toscano (ChNP)]

 • Dz. U. L94 - 15 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 305/2010 z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Rady (WE) nr 673/2005 ustanawiającego dodatkowe cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L94 - 1 z 201015.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 304/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2-fenylofenolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.