Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Grecji

Data ogłoszenia:2010-04-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 7

16.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/7

DECYZJE

DECYZJA RADY z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Grecji (2010/217/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305, Następujące osoby zostają mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.: a) na stanowisko członka: uwzględniając wniosek rządu Grecji, — Dimitris KALOGEROPOULOS, burmistrz miasta Egaleo (zmiana mandatu); oraz b) na stanowisko zastępcy członka:

(1)

a także mając na uwadze, co następuje:

W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE i 2010/29/UE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r. (1).

— Dimitris MARAVELIAS, burmistrz Chaidari. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2010 r.

(2)

W związku z wygaśnięciem mandatu Nikitasa KAKLAMA­ NISA zwolniło się stanowisko członka Komitetu Regionów. W związku z mianowaniem Dimitrisa KALO­ GEROPOULOSA na członka Komitetu Regionów zwolniło się stanowisko zastępcy członka,

W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22 i Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 96 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 8 z 201016.4.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (  Dz.U. L 60 z 5.3.2008)

 • Dz. U. L96 - 6 z 201016.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 315/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustalające maksymalne obniżenie należności celnych przywozowych na kukurydzę w ramach zaproszenia do składania ofert przetargowych, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 677/2009

 • Dz. U. L96 - 3 z 201016.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 314/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 16 kwietnia 2010 r.

 • Dz. U. L96 - 1 z 201016.4.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 313/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.